EU stärker djurskyddet

Klubbat i EU och riksdagen

NYHETER

Aftonbladets läsare ska vara Sveriges bäst informerade. Varje lördag redogör vi därför för veckans viktigaste beslut i riksdagen och EU.

Foto: LOTTE FERNVALL
SNÄLL HUSSE EU skärper djurskyddslagen vid nyår. Det innebär att kraven ökar på Nils och Hugos husse Markoolio.

Budget kollad. EU:s revisionsrätt har granskat unionens räkenskaper för 2002. Övervakningen och kontrollerna inför anslutningen av de tio nya medlemsländerna måste bli bättre. Det finns också brister i kontrollen av utbetalningarna till jordbruket.

Lättare att gå ihop. EU-kommissionen har lagt fram ett direktivförslag som ska förenkla bolagsfusioner och uppköp över gränserna. Enligt kommissionen ska de nya förenklade reglerna gynna små och medelstora företag som vill etablera sig i annat EU-land.

Tyskland bryter mot stabilitetspakten. 2004 - för tredje året bryter Tyskland mot reglerna i stabilitetspakten. Kommissionen uppmanar nu landet att ta i med hårdhandskarna för att minska budgetunderskottet till under stipulerade 3 procent 2005. Den 9 januari ska Tyskland berätta hur man tänker få ner underskottet som nästa år väntas bli fyra procent.

Stöd till forskning. Europaparlamentet säger ja till EU-finansiering av stamcellsforskning. Den mest känsliga frågan handlar om forskning kring så kallade embryonala stamceller, ett område som forskare tror kan leda till att bota sjukdomar som alzheimer, parkinson och diabetes. Sådan forskning är i dag förbjuden i flera EU-länder av etiska skäl.

Ekonomiska ramarna klubbade. Riksdagen har godkänt utgiftsramarna i statsbudgeten för 2004. Bland annat fortsätter den gröna skatteväxlingen nästa år. Det innebär att skatten på energi höjs med 2 miljarder. Som motprestation sänks statsskatten med 200 kronor per person. Bland de energiskatter som höjs märks koldioxidskatten (inbakad i bensinpriset), skatten på el och diesel.

Tilläggsbudget för 2003. I elfte timmen möblerade riksdagen om i årets statsbudget. Bland annat sa man nej till regeringens förslag att försvaret skulle få göra större materielbeställningar i år än man tidigare beslutat om.

Mer djurskydd. Från nyår skärps djurskyddslagen. Bland annat måste ägaren ge djuren mat och vatten efter behov. Om ett djur verkar sjukt ska antingen veterinär tillkallas eller så ska man ta med djuret till en veterinär.

Vida vatten. Landet delas in i vattendistrikt där bedömningar av miljön ska göras. Vem som ska administrera detta är oklart. Förändringen innebär en anpassning till EU:s lagstiftning.

Ingen president. Riksdagen sa nej till regeringens förslag att EU ska ledas av en president som utses av stats- och regeringscheferna. Däremot håller man med om att varje land ska representeras av en kommissionär.

Besluten är det mandat som regeringen har att förhandla utifrån när EU förhandlar fram en ny grundlag, ett traktat, i luciahelgen.

Bo Nilwert, Lena Mellin