Det är illa att stoppa in en prilla

NYHETER

Snus är inget ofarligt alternativ till rökning. Snusning minskar blodkärlens förmåga att vidga sig och kan i värsta fall leda till hjärtinfarkt och slaganfall.

- Har man en nedsatt förmåga att vidga blodkärlen, som svar på ett ökat blodflöde, löper man en större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger överläkare Stefan Agewall vid Huddinge universitetssjukhus.

Snusstudien, som presenteras vid nästa veckas läkarkongress i Stockholm, visar att blodkärlens förmåga att vidga sig nästan halverades när personer snusade. (TT-Aftonbladet)