Mer svensk trupp till Afghanistan

NYHETER

STOCKHOLM

Fler svenska soldater kan skickas till Afghanistan. Men de ska i så fall inte till huvudstaden Kabul utan sändas ut på landsbygden för att skapa säkerhet där så återuppbyggnaden kan komma i gång.

Diskussionerna nu gäller cirka 100 man någon gång i vår, säger ÖB Johan Hederstedt till TT.

Meningen är att Sverige och Finland gemensamt ska skicka ut ett så kallat PRT, ett provisoriskt regionalt team, någonstans där säkerheten måste förbättras.

Hittills har den svenska trupp som ingår i den internationella Isaf-styrkan bara vistats i relativ säkerhet i Kabul. Nu diskuteras alltså att skicka ut svenskar i landet på uppdrag som skulle kunna innebära betydligt större risker. Säkerhetssituationen i Afghanistan har de senaste månaderna inte förbättrats, snarare tvärtom.

Utspridd styrka

Stärkt säkerhet är nödvändig i Afghanistan för att återuppbyggnaden ska kunna fungera. Den afghanska regeringen vill att FN-styrkan sprider ut sig över hela landet för att sprida trygghet. Detta är numera också möjligt sedan FN:s säkerhetsråd antagit en ny resolution som inte längre begränsar närvaron till Kabul.

Den resolutionen, från oktober, talar om behovet av säker miljö för civila FN-insatser och för att stärka den afghanska regeringens auktoritet.

Sverige skickade trupp till Afghanistan efter krigsslutet förra året. Då var det elitförbandet särskilda skyddsgruppen (SSG) som åkte dit. De har sedermera avlösts och det är inte aktuellt att skicka SSG om Sverige tillsammans med Finland tar på sig ett nytt svårt uppdrag i Afghanistan, säger ÖB.

35 svenskar

Isaf-styrkan omfattar nu cirka 5 000 man från 19 länder så det svenska bidraget med cirka 35 man är inte särskilt stort.

Eftersom Sverige drar ner sin närvaro i Kosovo kommer det att finnas ekonomiskt och annat utrymme för att utöka styrkan i Afghanistan, om regeringen fattar ett sådant beslut.

Thomas Höjeberg/TT