Vi är tjockast tillsammans

NYHETER
Foto: GETTY IMAGES
Ett överviktigt par äter mat på Coney Island i USA.

Feta personer väljer ofta en fet partner som livskamrat.

Påfallande många av dem får sedan barn som också blir feta. Det visar en studie i Göteborg.

Doktor Peter Jacobson på Sahlgrenska universitetssjukhuset har studerat 8 000 par, skriver Göteborgs-Posten. Studien visar ett klart samband mellan makars viktklass, och sambandet är ännu tydligare när det gäller feta personer.

Jacobson har också visat att risken för barn att bli feta som vuxen är 20 gånger större om föräldrarna är feta.

(TT-Aftonbladet)