1 200 anställda i Systembolaget ska granskas

Företaget tillsätter egen utredning av muthärvan

NYHETER

Hela 1200 anställda ska kontrolleras av Systembolaget i företagets egen granskning av muthärvan.

Mycket är ännu oklart. Och först en bit in i på nästa år kan granskningen bli klar.

-Det är svårt att sätta ett datum. Just nu sätter vi till alla klutar för att hinna fram med fas ett. Men vi går in i fas två så fort det är praktiskt möjligt, säger Lennart Agén, biträdande presschef på Systembolaget, till TT.

Fas ett innebär en granskning av cirka 250 anställda i ledningsfunktion och/eller vid huvudkontoret. Målet är, enligt Agén, att där vara klar den 15 december.

Men det är bara en mindre början. I fas två ingår samtliga butikschefer och biträdande butikschefer i Systembolagets 425 butiker.

Och redan för fas ett brådskar det. Företagsledning och ''nyckelpersoner'' ska synas av externa granskare. Men några sådana är inte utsedda ännu.

-Men det är viktigt att få på området kompetenta människor, som exempelvis advokater med den inriktningen, säger Agén.

När har ni några namn?

-Förhoppningsvis nu i veckan.

En förtroendefråga

I dag är kring 90 Systembolagsanställda misstänkta för att ha tagit emot mutor av olika leverantörer. Företaget har sagt att det kommer att gå hårt fram. Avsked väntar för dem som grovt överträtt bolagets policyregler.

Agén säger att granskningen först går till så, att den som ''vill berätta kan höra av sig till någon i central funktion''. Och visst finns visserligen risken för att någon medvetet inte berättar allt, eller valda stycken.

-Men man måste ju lita på den man pratar med. Och om det visar sig inte vara sant när åklagare och polis är klara med sin utredning måste man vara medveten om att man får ta konsekvenserna, säger han.

Uppsökande verksamhet

I fas två ska alltså cirka 950 anställda på butiksnivå granskas. Alla dessa ska kallas till ''samtal'' med någon av företagets 28 områdeschefer, enligt Agén.

-Det blir en slags uppsökande verksamhet. Men exakt hur det ska gå till är inte riktigt klart ännu.

Inte heller är det klart vilka som ska sitta i det etiska råd som ska bedöma allvaret i, och konsekvenserna av, olika medarbetares snedsprång från reglerna.

Men Systembolaget har nu satt bedömningsgrunderna. De är ''grova överträdelser'', ''överträdelser'' samt ''mindre överträdelser''.

Är skalan mellan dem satt?

-Ja, det är mer eller mindre klart. Men vi vill först, nu i veckan, kommunicera ut dem i vår egen organisation innan vi berättar offentligt.

Dialog med facket

Dock står det klart att felsteg före den 19 november 1998, vilket sammanfaller med preskriptionstiden för mutbrott, ska bedömas mildare än andra.

Agén understryker att anställda själva ska berätta, att det inte handlar om ett system för angiveri, där medarbetare ska tjalla på varandra.

Har ni fackföreningarnas godkännande för det här?

-Det pågår en dialog med facken, säger Agén.

Tomas Bengtsson/TT