”Slopa SJ:s monopol på persontrafiken”

Fler aktörer borde släppas in på de svenska spåren visar utredning

NYHETER

SJ:s monopol på persontrafiken bör slopas, föreslår den statliga Järnvägsutredningen. Utredningens ordförande Jan Brandborn, lämnade på tisdagen över utredningen till infrastrukturminister Ulrica Messing.

Utredaren föreslår att ''licensierade järnvägsföretag tillåts bedriva kommersiell persontrafik i konkurrens över hela det svenska järnvägsnätet. Det ska således inte råda något monopol vare sig i operatörsledet eller i organisatörsledet''.

Målet med avregleringen är, enligt utredningen, att en ökad konkurrens om resenärerna ska kombineras med ett utbud som är garanterat och styrt av samhället.

Avvaktar en analys

Infrastrukturminister Ulrica Messing vill avvakta en analys av tidigare avregleringar av offentlig verksamhet innan hon driver förslagen i järnvägsutredningen vidare.

''Det viktigaste är att sätta resenären och godskunden i fokus, därför ska vi skynda långsamt'', säger hon enligt ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att utredningen tittat på möjligheter att utveckla den spårbundna trafiken och berättar att förslagen ska gå ut på remiss.

Fackförbundet Seko är kritiskt till utredningen och vill, enligt ett pressmeddelande, att förslagen ska läggas åt sidan tills vidare.

Avreglering inte alltid

''En del verkar fortfarande tro att lösningen på alla problem är att avreglera ännu mer, trots att verkligheten visar att de omfattande avregleringar som genomförts skapat stora problem'', säger förbundsordföranden Janne Rudén.

Vänsterpartiet säger bestämt nej till bredare konkurrens på tågmarknaden. V funderar i stället på möjligheten att återreglera området och ge SJ fullständigt monopol på tågtrafik i Sverige.

- Vi tänker snarare i banorna om man inte borde se till att man hade en operatör igen på järnvägen. De avsikter som man hade när man upplät spåret för konkurrens har inte uppfyllts på något sätt, säger Karin Svensson Smith, vänsterpartiets representant i trafikutskottet.

Driver kampanj

Tanken på återreglering gäller dock inte alla andra områden som konkurrensutsatts på senare år, till exempel telemarknaden.

- Vi har inte diskuterat den saken i botten men vi har en kampanj som berör järnvägstrafik och post och på de områdena tycker vi oss se konturerna till hur det skulle kunna fungera i stället. Samtidigt tycker vi att staten inte ska ta på sig mer ansvar än den klarar av att sköta, säger Svensson Smith.

- Det är ingen självklarhet att man ska återreglera det som en gång är avreglerat men just när det gäller järnvägstrafik och post tror vi att fördelarna överväger nackdelarna.

TT