Västerpartiet och facket gör tummen ner för förslaget

NYHETER

Vänsterpartiet säger bestämt nej till bredare konkurrens på tågmarknaden. V funderar i stället på möjligheten att återreglera området och ge SJ fullständigt monopol på tågtrafik i Sverige. Fackförbundet Seco är inte heller nöjd med förslaget.

- Vi tänker snarare i banorna om man inte borde se till att man hade en operatör igen på järnvägen. De avsikter som man hade när man upplät spåret för konkurrens har inte uppfyllts på något sätt, säger Karin Svensson Smith, vänsterpartiets representant i trafikutskottet.

Tanken på återreglering gäller dock inte alla andra områden som konkurrensutsatts på senare år, till exempel telemarknaden.

- Vi har inte diskuterat den saken i botten men vi har en kampanj som berör järnvägstrafik och post och på de områdena tycker vi oss se konturerna till hur det skulle kunna fungera i stället. Samtidigt tycker vi att staten inte ska ta på sig mer ansvar än den klarar av att sköta, säger Svensson Smith.

- Det är ingen självklarhet att man ska återreglera det som en gång är avreglerat men just när det gäller järnvägstrafik och post tror vi att fördelarna överväger nackdelarna.

Fackförbundet Seko gör bestämt tummen ner för utredningens förslag.

- Vi tycker det är dåligt att försöka reparera bristerna på järnvägssidan med total avreglering. Det är helt fel medicin, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

Seko vill i stället skapa en sammanhållen trafikpolitik och ta ett nytt trafikpolitiskt beslut under den pågående mandatperioden. Rudén tror inte heller att förslagen i Brandborns utredning någonsin kommer att genomföras.

- Nej, jag tror faktiskt inte det, säger Rudén.

Vill du ha en fullständig återreglering med totalt SJ-monopol?

- Både ja och nej. Vad vi vill är att få ordning och reda på tågsidan, men om det är SJ eller Tågkompaniet som kör det är av underordnad betydelse. Men det måste vara ett sammanhållet system och där kan det rymmas flera operatörer, säger Rudén.

TT