...men flera riksdagspartier är nöjda

NYHETER

Flera riksdagspartier är positiva till att slopa SJ:s monopol på attraktiva sträckor.

''Centerpartiet välkomnar en ordning där fler engagerade tågoperatörer kan få vara med och utveckla tågtrafiken i Sverige. Tågtrafiken mår väl av att SJ inte längre blir ensam aktör på rälsen'', säger Sven Bergström, centerns ledamot i trafikutskottet, enligt ett pressmeddelande.

Centerpartiet hoppas att förslaget ska leda till konkurrens på lika villkor, vilket borde gynna hela landet. En förutsättning är ett fungerande bokningssystem som gör att det räcker med ett samtal för att boka en längre resa med flera bolag inblandade.

Positiv till utredningen

Även trafikutskottets ordförande, Claes Roxbergh (mp) är positiv till utredningens förslag samtidigt som han efterlyser ett enhetligt bokningssystem.

''Ett fortsatt monopol för SJ gynnar inte resenärerna. SJ bestämmer självt hur trafiken ska drivas och vilka priser som ska gälla, något som fungerar dåligt'', säger Roxbergh enligt ett pressmeddelande.

Även kd är positivt till förslagen: ''Järnvägsutredningens förslag om avreglering och bildandet av ett oberoende vagnbolag är bra'', skriver Maria Larsson och Johnny Gylling (kd) i ett pressmeddelande och ger samtidigt en känga åt vänsterpartiet:

''Socialdemokraterna kan inte längre gå hand i hand med ett vänsterparti som ser regleringar, förbud och förstatligande av privata företag som framtidens lösning för dagens problem.''

TT

ARTIKELN HANDLAR OM