Lågavlönade har slutat köpa potensmedicin

NYHETER

Ett fungerande sexliv är på väg att bli en klassfråga.

Sedan subventionerna på Viagra togs bort för två år sedan har nära hälften av låginkomsttagarna slutat med potensmedicinen.

- Det är befängt att inte ens de patienter som fått nedsatt erektion efter canceroperationer får någon läkemedelsrabatt, säger Peter Ströberg, urolog på Kärnsjukhuset i Skövde.

I en studie som kommer att presenteras på läkarstämman i Stockholm visas slående tydligt att det är sjukpensionärer och andra lågavlönade som slutat att använda Viagra sedan läkemedelssubventionerna togs bort i april 2001.

Över 80 procent av de cirka 130 män som ingick i studien ansåg att medicinen hjälpt dem att få ett fungerande sexliv och därigenom en högre livskvalitet. Ändå valde nästan samtliga med en inkomst lägre än 200?000 kronor om året att antingen minska sin användning eller sluta helt med Viagra sedan subventionerna togs bort.

Välbetalda fortsätter

Bland patienter med en årsinkomst över 400?000 kronor slutade bara tio procent för att de ansåg att medicinen blivit för dyr.

Medelåldern på de män som ingår i studien är 61 år. De flesta var gifta eller hade ett fast förhållande och nästan alla ansåg att behandlingen botat deras impotens.

- Ändå slutar låginkomsttagarna. Det ser jag som en indikator på att när vi rustar ner välfärden är det de svaga grupperna som drabbas även på detta område, säger Peter Ströberg, som ligger bakom studien.

För en tredjedel av männen i studien orsakades impotensen av någon annan sjukdom, exempelvis diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

Bland de yngre männen fanns oftast psykiska orsaker till den bristande erektionsförmågan. De flesta i denna grupp behövde bara använda Viagra under en kortare tid. Sedan de väl klarat av att genomföra några normala samlag bröts den onda cirkeln och medicinen blev överflödig.

Ingen får subvention

I dag får ingen sin potensmedicin subventionerad, oavsett orsak till erektionsproblemen. Inte ens de patienter som förlorar förmågan när de opereras för prostatacancer får någon hjälp. Vid en sådan operation är risken stor att erektionsnerverna skadas.

- Det är ju absurd att de sedan inte ges möjlighet att återfå normal erektion. Vi räddar dem till livet men stigmatiserar dem med en sänkt livskvalitet till följd, säger Peter Ströberg.

Han vill inte göra några jämförelser i övrigt, men anser att samhället har en helt annan syn på kvinnor som opereras för bröstcancer.

- De har en annan förståelse i debatten. När det gäller männen är det inte bara det att de blir stympade visuellt och mentalt, operationen ger också en ren funktionsnedsättning på den sexuella aktiviteten, säger han.

Läkarstämman börjar på onsdag -aftonbladet.se bevakar och rapporterar

aftonbladet.se , Thomas Eriksson/TT