Granskningen av Skandia klar

Men advokat Otto Rydbecks rapport släpps först på måndag

NYHETER

Advokat Otto Rydbecks utredning om Skandia är klar.

I eftermiddag mötte han Skandias ledning för att presentera sina slutsatser.

Men rapporten kommer inte att offentliggöras idag.

Aftonbladet talade med Otto Rydbeck strax efter mötet med Skandias ledning. Han förklarade att styrelsen nu ska få ta del av materialet innan det presenteras.

– Skandia ska nu smälta vad de fått av mig, sedan kommer de att gå ut med materialet, sa Otto Rydbeck.

Rapporten kommer tidigast att offentliggöras på måndag efter att Skandias ledning har haft styrelsemöte under helgen.

– Styrelsen vill läsa in sig på materialet först, säger Otto Rydbeck.

Otto Rydbeck är inte villig att kommentera innehållet in sin och auktoriserade revisorn Göran Tidström rapport om företagets lägenhetsaffärer. De två har lett den oberoende utredningsgrupp som Skandias styrelse tillsatte med uppdrag att granska lägenhetsaffärerna och pröva vilka rättsliga eller andra åtgärder som ska tas.

Skandia har tidigare meddelat att gruppen har mandat att själva besluta om eventuella åtgärder. Och Otto Rydbeck har redan anmält tre tidigare Skandiachefer till överåklagare Christer van der Kwast.

I ett tidigare pressmeddelande har företaget förklarat att det finns ”skäl att anta att tre före detta ledande befattningshavare gjort sig skyldiga till trolöshetsbrott mot Försäkringsaktiebolaget Skandia.” De tre misstänks ha lyxrenoverat ett antal lägenheter i Stockholm som hyrts av tidigare Skandiachefer och anhöriga.

Zendry Svärdkrona, Mattias Lundell