Saltsyrautsläpp i Göteborg

Inga människor kom till skada när tank börjat läcka

NYHETER

Ett utsläpp av saltsyra i gasform inträffade på tisdagskvällen i Skandiahamnen i Göteborg.

Inga människor kom till skada och enligt räddningstjänsten i Göteborg bedömdes det inte vara någon fara för allmänheten.

– Riskområdet är Skandiahamnen och inte mer än så, sade stabsbrandmästare Ola Lie till TT vid halvtiotiden på tisdagskvällen.

Det var en tank på hamnområdet som började läcka. Larmet gick klockan 18.31 och mellan 25 och 30 brandmän jobbade med att stoppa läckan.

Inom ett område med ett säkerhetsavstånd på 400 meter från tanken fick ingen röra sig förutom brandmännen som var utrustade med kemdräkter. Saneringsarbetet beräknades pågå under hela kvällen och natten.

Moln över älven

Tanken kan ta 24 ton men de är enligt uppgift sällan helt fyllda. Ännu vid halvtiotiden var det oklart hur mycket av syran som läckt ut. Tidigare under kvällen hade dock ett moln av förgasad syra lämnat området vid Skandiahamnen och med svag vind drivit ut mot Göta älv.

Syran i tanken är saltsyra men när den läcker ut och kommer i kontakt med luften bildas klorvätesyra. Det är ett frätande ämne och dödligt giftig om man får det på sig eller i sig i större mängd.

Vid halvtiotiden bedömde stabsbrandmästare Ola Lie läget som statiskt, det vill säga i princip under kontroll. Men då kvarstod ändå det mesta av räddningsarbetet.

– Tanken eller containern är isolerad vilket gör att läckan är svår att lokalisera. Vi har täckt över tanken med en presenning och lagt en gummikudde under den för att täta. Och detta har hjälpt till viss del, sade Lie till TT.

Jobb hela natten

Då hade man begärt assistans från räddningstjänsten i Skövde som har specialutbildat folk på hantering av dessa farliga ämnen och från kemiföretaget Eka Nobel i Bohus, norr om Göteborg.

– De har med sig förvaringsmöjligheter så att vi ska kunna läktra över saltsyran. Jag vill betona att riskområdet är Skandiahamnen och inte mer än så. Det är ingen fara för allmänheten, sade Lie.

Han bedömde att räddningsarbetet skulle fortgå under hela natten.

Myndigheterna hade på kvällen inte heller ansett att det var nödvändigt att varna allmänheten.

Under en och en halv timme var all båttrafik i hamnen avstängd men vid 21-tiden tilläts åter normal trafik i hamnen. Däremot var dock alla anlöp till Skandiahamnen förbjudna under räddningsarbetet.

Bertil Åkesson/TT