Syrautsläppet i Göteborg över

Saltsyratank i Skandiahmnen började läcka

NYHETER

Vid ett-tiden natten till onsdagen blåstes faran över efter syrautsläppet som inträffade i Skandiahamnen i Göteborg under tisdagskvällen.

Då hade saltsyran i den läckande tanken, som rymde 24 ton syra, läktrats över till en annan tank.

Hur stora mängder saltsyra som läckte ut innan räddningstjänsten fick stopp på läckaget var då fortfarande oklart. Ett moln av förgasad saltsyra, som i kontakt med luft blir klorvätesyra, hade tidigare under kvällen utvecklats från den läckande tanken och spritt sig över Göta älv.

Inga människor kom dock till skada och räddningstjänsten bedömde endast själva Skandiahamnen som riskområde.

Räddningstjänsten täckte över tanken med presenningar samt placerade gummikuddar under den för att stoppa läckaget. Det visade sig senare att syra hade kommit ut ur tre små hål som fanns på tankens botten.

Hur dessa hål uppstått är ännu oklart. Det blir nu föremål för en polisundersökning, möjligen kan ett miljöbrott misstänkas.

De sista av cirka 35 brandmännen lämnade området vid ett-tiden på natten. Tidigt på onsdagsmorgonen kommer polisen att göra en teknisk undersökning av platsen. Fram till dess är området avspärrat och ''fryst''.

TT