Riksdagen nekar kungen mer pengar

Får kritik efter utspelet i tv

NYHETER

Kungens önskemål om mer pengar mottogs kallsinnigt i riksdagen på onsdagen.

– Det är nog unikt för Sverige att statschefen via televisionen meddelar att han vill ha mer pengar, sade Göran Magnusson (s), vice ordförande i konstitutionsutskottet (KU).

Det var i en intervju i SVT som kungen sade att han gärna ville ha mycket mer pengar och att han är nöjd med att det inte finns någon offentlig granskning av hur apanaget används.

– Jag är förvånad att en statschef så oförblommerat framför synpunkter på riksdagens arbete och vilka förslag vi har, sade Magnusson.

Men de andra partiernas ledamöter hakade inte på.

– Monarken hör inte hemma i denna debatt, ansåg Nils Fredrik Aurelius (m).

– Kungen saknar replikrätt i denna kammare, sade Ingvar Svensson (kd).

Och en enig riksdag beslutade om att den kungliga hov-och slottsstaten nästa år förfogar över 94,5 miljoner kronor.

Hälften av pengarna privata

Ungefär hälften är kungens privata pengar och han avgör själv hur de ska användas, även om det är tänkt att de ska täcka hans levnadsomkostnader samt utgifter för resor, representation, fru, barn och anställda. Till skillnad från annan skattefinansierad verksamhet sker ingen offentlig granskning av dessa pengar. Inte ens den nybildade Riksrevisionen har någon insyn.

Samtidigt fattade riksdagen beslut om övriga poster i rikets styrelse, bland annat om presstöd, partistöd och regeringskansliets kostnader.

Samtliga borgerliga partier ville minska på anslaget till regeringskansliet.

Flera undrade varför de extra anslag som riksdagen beviljade när Sverige var ordförande i EU hänger kvar.

– Regeringen borde se till att skapa jobb utanför regeringskansliet i stället för innanför, tyckte Tobias Krantz (fp).

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna vill också dra ner på presstödet.

– Det är föråldrat, sade Aurelius och undrade varför inte reklamskatten som bara drabbar papperstidningarna avskaffas i stället.

Lillemor Idling/TT