Elin knäckte mattegåtan

22-åringen har löst ett av matematikens kalssiska problem

NYHETER

Grattis, Elin Oxenhielm, 22, som har löst en av historiens stora matematikgåtor.

Foto: JESSICA GOW/PRESSENS BILD
HISTORISKT PROBLEM Elin Oxenhielm, 22, från Stockholm har löst ett av historiens största matematikproblem, en av de viktigaste delversionerna av Hilberts 16:e problem.

- Ja, förhoppningsvis. Jag ska få min artikel publicerad i en tidskrift. Det är ett stort steg.

Vad har du gjort egentligen?

- Jag har löst en av de viktigaste delversionerna av Hilberts 16:e problem. Det formulerades redan 1900 i Paris.

Vad är problemet?

- Jag har hittat en metod för att få fram antalet periodiska cykler i polynomiella differentialekvationer.

Så pass. Vad ska det vara bra för?

- Det finns ett samband mellan antalet cykler och en viss karaktäristisk egenskap hos ekvationen. Lösningen kan lära oss mer om till exempel vågor, hur stora de blir, deras hastighet och hur de påverkas av yttre krafter.

Är det allt?

- Nej, man kan analysera alla periodiska fenomen, till exempel vibrationer i luften, djurs rörelsemönster och hur olika material påverkas av turbulens.

- Lösningen kan exempelvis leda till stabilare material i bilar, flygplan och rymdraketer.

Hur lång tid tog det att lösa problemet?

- Själva uträkningen tog några timmar. Men det tar ett helt liv att skaffa de rätta kunskaperna.

Jag gav upp när derivatan kom in i bilden. Hur ska matematiken bli mer attraktiv i skolan?

- Inspirationen uppstår om läraren poängterar hur den kan användas i verkligheten. Matte får inte bli alltför teoretiskt.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att min lösning blir accepterad i den matematiska världen.

Hans Österman