Rättelse

Barbro Ström: Givaren var inte leverantör

NYHETER

Genmäle med anledning av påståenden i media om gåva av häst:

Genom löpsedlar, förstasidor och rubriker framstår det som om jag skulle ha fått en häst i 50-årspresent av en spritleverantör. Så är inte fallet.

- Cirka 40 vänner samlade in 12 350 kronor till min 50-årsdag den 17 augusti 1997.

- Två av dessa var Rune och Gertrud Fondberg. Rune var då pensionerad och ej längre leverantör till Systembolaget.

Rune och Gertrud bidrog enligt egen uppgift med 400 kronor.

- Hästen inköptes den 27 november samma år. Den insamlade summan räckte till knappt halva hästen.

- Jag var inte medveten om insamlingen före födelsedagen, inte heller medveten om vilka som deltog eller erbjudits delta i insamlingen.

Vid samtal med tidningens journalist förklarade jag sakförhållanden, bortsett från att jag vid det tillfället inte kände till hur mycket Rune och Gertrud Fondberg hade bidragit med, vilket jag har kontrollerat i efterhand.

Även om texten i artiklarna i sak stämmer, är det intryck man som läsare får via löpsedlar, förstasidor och rubriker både i tidningar och på nätet att jag skulle ha fått hästen av en spritleverantör. Vidare förmedlas inte hela bilden.

Jag kan inte acceptera att jag på detta sätt förtalas och att min vandel ifrågasätts.

Barbro Ström, inköpsdirektör Systembolaget

Aftonbladet ber om ursäkt för rubriken

Den 18 november publicerade Aftonbladet och flera andra tidningar uppgiften att Rune och Gertrud Fondberg - grundare till Fondberg & co, en av Systembolagets största leverantörer - bidragit till en födelsedagsinsamling till Barbro Ström.

Uppgifterna i artikeln var korrekta. Däremot var rubriken på förstasidan missvisande och för detta ber Aftonbladet Barbro Ström om ursäkt.

Aftonbladet