”Hon vågade strida för sina övertygelser”

Olle Svenning chattade om sin nya bok om Anna Lindh

NYHETER

Aftonbladets Olle Svenning har skrivit "Anna Lindh – en minnesbok".

I dag chattade han med läsarna om utrikesministern och människan Anna Lindh.

Men också om mordet och socialdemokraternas framtid efter tragedin.

   Olle Svenning säger: Hej nu är jag på plats.

bart säger: Hur lyckades du få ihop boken så snabbt?

   Olle Svenning säger: Jag skriver om utrikespolitik, kände Anna Lindh och fick mycket bra informationer av hennes medarbetare.

Rune säger: Hur länge har du arbetat med boken? Började du innan mordet?

   Olle Svenning säger: Jag har skrivit i en månad men hade mycket kunskaper om både Anna Lindh och hennes politik innan jag började skriva. Det gjorde arbetet lättare.

Anders säger: Vad tror du gjorde Anna Lindh så populär hos motståndarna?

   Olle Svenning säger: Hon lyssnade på alla och respekterade andras åsikter. Folk kände säkert att hon brydde sig om dem.

Kicki säger: Var Anna Lindh Göran Perssons ”kronprinsessa”?

   Olle Svenning säger: Han ville att hon skulle vara beredd att ta över partiledarskapet. Men det är socialdemokraternas medlemmar som utser sin ledare.

AeT säger: Varför en bok om Anna Lindh?

   Olle Svenning säger: Jag tror många är intresserade av vad Anna Lindh stod för politiskt, vad hon uträttade och vad hon hade för framtidsplaner. Sedan tror jag också många vill veta mer om vem hon var som person.

kurt säger: Var det svårt att skriva boken så kort tid efter mordet?

   Olle Svenning säger: Ja, det var svårt inledningsvis eftersom jag kände henne och hennes familj. Men jag måste kunna fungera professionellt, alltså skriva också om saker och personer som betyder mycket för mig personligen.

Anders säger: Håller du med om att Anna Lindh var en ideologisk lättviktare?

   Olle Svenning säger: Nej, det gör jag inte. Hon spelade stor roll för den internationella politiken, till exmpel hur mänskliga rättigheter och demokrati skulle få fäste i världen.

marco säger: Hur skiljde sig Anna Lindh från andra ministrar? Hur populär var hon egentligen?

   Olle Svenning säger: Hon brukade få de allra högsta betygen i popularitetsmätningar. Jag tror hon var bättre på att lyssna än andra och att hon hade ett ovanligt enkelt och direkt tilltal.

Wilhelm säger: Jag undrar hur många ggr du persoligen träffat Anna Lindh och vilket intryck du har fått av henne. Varför fick du idén till boken?

   Olle Svenning säger: Jag kände henne sedan femton år och kan inte minnas hur många gånger vi sågs; det var ganska många. Hon var intresserade av mycket annat än politik: Film, teater, konst, matlagning, trädgårdsodling och ägnade mycket tid åt sina två pojkar.

Narki säger: Hej vad skriver för utom sådana böcker?

   Olle Svenning säger: Ja, jag skriver ibland böcker om politik. Ibland också om fotboll.

Jesse säger: Vad skriver du om i boken

   Olle Svenning säger: Jag skriver mycket om Anna Lindhs politik, hennes internationella verksamhet, hennes vänner i politiken. Men också om henne som person.

pekkan säger: Vilka svagheter och brister anser du att Anna hade som politiker?

   Olle Svenning säger: Hon var ibland nervös och osäker på sig själv. Hon hade kanske för lite kontakt med fackföreningsrörelsen.

Wiktoor säger: Var hon verkligen så snäll som du beskriver henne i din bok.

   Olle Svenning säger: Hon kunde också bli rasande. Jag berättar om hur hon skällde ut spanske utrikesministern vid ett möte. Och hon var så stark i sina egna övertygelser att hon vågade strida för dem. Snäll är inte rätt ord på henne

Johan säger: Har Annas familj haft några synpounkter på att du skrivit denna bok?

   Olle Svenning säger: Ja, det har varit informerade och inte haft några invändningar mot bokprojektet.

säger: För mig som ung tjej i karriären var Anna Lindh en stor förebild, något som jag vet att många av mina tjejkompisar håller med om. Är det något som du berör och utvecklar i din bok?

   Olle Svenning säger: Jag försöker beskriva hennes relationer till yngre kvinnor och ett stort avsnitt handlar om Anna Lindhs engagemang mot trafficking och utnyttjande av unga kvinnor. Hon såg det som en av sina viktigaste uppgifter att stoppa traffikingen.

Måsen säger: Det går rykten om att man inte gjorde rätt på sjukhuset. Vad vet du om det?

   Olle Svenning säger: Jag har bara hört att läkarna gjorde ett imponerande arbete och att många av landets främsta läkare frivilligt anmälde att de ville arbeta vid operationsbordet.

Anders säger: Vem vill du se som ny partiledare i s?

   Olle Svenning säger: Jag skulle föredra Margot Wallström.

Johan säger: Hur skulle du vilja beskriva Annas politiska gärning i korthet?

   Olle Svenning säger: Starkt engagerad för internationell solidaritet. Stort intresse för ekologiska frågor och med tiden alltmer aktiv för jämställdhet.

interurban säger: En allmän fråga; varför ser vi inte människors storhet medan de lever?

   Olle Svenning säger: Politiker är alltid med i ett spel och en kamp om makten. Det gör att många uppfattar politiker som för fixerade vid just makten. Vi är ofta för ogenerösa mot människor med politiska uppdrag.

Stefan säger: Hur mår hennes familj just nu inför julen och allt?

   Olle Svenning säger: Det är en svår fråga. Familjen har förstås fortfarande sorg men försöker anpassa sig till en ny sorts vardag. Men sorgearbete tar lång tid.

pekkan säger: Hur respekterad var Anna generellt utanför Europa, exempelvis i arabvärlden?

   Olle Svenning säger: Anna Lindh hade sedan lång tid nära vänner i de palestinska områdena och hon besökte Egypten som hon uppskattade mycket. Latinamerika reste hon i redan som 20-åring och hade många vänner där. I USA fanns det förstås både politiska vänner och motståndare.

Batman säger: Hur kommer det sig att SÄPO alltid lyckas klanta sig när det gäller som mest?

   Olle Svenning säger: Jag hoppas det problemet utreds ordentligt. Säpo ansåg ju helt felaktigt att det inte förelåg hot mot Anna Lindh.

daniel säger: Du säger att Wallström kanske ska ta över. När tror du detta sker? Vem annars är aktuell?

   Olle Svenning säger: Jag tror Göran Persson stannar längre än han tänkt, alltså till efter nästa val. Någon gång efter 2006 blir det en ny partiledare: Wallström, Östros eller Nuder, tror jag.