Bosse Ringholm försvarar Vin & Sprit

Vill inte tillsätta oberoende utredning

NYHETER

Vin & Sprit uppträder som en seriös aktör och ”bidrar därför till att justa till marknaden”.

Det anser finansminister Bosse Ringholm.

Trots att röster höjs för en oberoende utredning av bolaget anser Ringholm att granskningen ska ske inom näringsdepartementets ram.

Leif Pagrotskys besked om att Vin & Sprit ska granskas är ett kraftfullt slag i luften anser Eva Flyborg (fp):

- Vin & Sprit tillsatte redan för två veckor sedan en extern utredare för att granska den här situationen, säger hon och syftar på advokat Bertil Södermark.

Eva Flyborg vill i stället se en oberoende kommission som ska granska helheten, alltså både Systembolaget och Vin & Sprit och deras styrelser och ledningar, underleverantörssystemet, ägarstyrningen och departementens roll. Att nu bara granska Vin & Sprit, med fokus enbart på resor, konferenser och liknande och endast under 2003, tycker hon är otillräckligt och fel.

- Mycket i den här historien kom fram just i januari i år och jag tror att aktiviteten har varit mycket dämpad under hela detta år. Att bara granska 2003 är alldeles för smalt och för kort, säger Eva Flyborg, som är ledamot i riksdagens näringsutskott.

”Går lite för fort ibland”

Finansministern avvisar kraven på oberoende utrednig av Vin & Sprit.

- Felaktigheter ska rättas till och påståenden prövas på vanligt sätt, säger Ringholm som tycker att det inom media ”går lite för fort ibland”.

Kraven på en oberoende utredning eller kommission ger han inte mycket för.

- De som ropar på den typen av utredningar har helt andra syften. De vill i första hand främja ökad alkoholkonsumtion. De vill slå sönder distributionsmonopolet och kommersialisera hela marknaden, säger han.

Enligt Ringholm har regeringen som ägare allt intresse att få fram alla uppgifter och är i den bemärkelsen oberoende.

- Görs det påståenden ska de granskas. Vi har ingen anledning att gömma något, säger han.

- Sådana granskningar görs inom näringsdepartementets ram hela tiden.

Tidigare artiklar

aftonbladet. se , TT

ARTIKELN HANDLAR OM