Systemet ändrade avtal för mutmisstänkta chefer

NYHETER

STOCKHOLM

Systembolaget justerade avtalet med två av de mutmisstänkta butikscheferna som fick säga upp sig själva, mot att de slapp polisanmälan. De blev i stället uppsagda på grund av arbetsbrist.

Därmed kunde de söka pengar och utbildning från Trygghetsrådet, skriver Dagens Nyheter.

Men någon arbetsbrist förelåg inte utan Systembolaget sökte efterträdare till de båda butikscheferna.

Under våren hotade Systembolaget, enligt tidningen, tio butikschefer med avsked eftersom de ansågs ha tagit emot mutor av leverantörer, men i stället fick de möjlighet att säga upp sig själva.

Om de gjorde det skulle de få åtta månadslöner och skulle samtidigt slippa polisanmälan. Däremot kunde de inte vända sig till Arbetsdomstolen.

Två av butikscheferna accepterade frivillig uppsägning.

Men Systembolaget ändrade sedan i avtalet, så att de två i stället blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Den som sägs upp på grund av arbetsbrist kan ansöka hos Trygghetsrådet om ekonomiskt bidrag, utbildning och annat stöd. Syftet med rådet är att hjälpa de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Systembolaget uppger att det inte fanns några jobb som säljare lediga. Därför kom man överens med HTF om att butikscheferna sades upp med hänvisning till arbetsbrist.

TT