Moderna bilar svårforcerade vid krock

Räddningstjänsten saknar verktyg och kunskap

NYHETER

Räddningstjänsten saknar kunskap och utrustning för att få ut människor som sitter fast i moderna bilar efter olyckor.

Speciella verktyg krävs för att ta sig in i bilen.

För att ta sig in i en krockad modern bil krävs nya verktyg som kan klippa av stolpar och trösklar. Men bara 20 procent av landets räddningstjänster har de hydraulsaxar och den kunskap som krävs för att klara av jobbet, enligt P4 Efter tolv.

Teleskopbändare som krävs för att bända isär moderna krockade bilar finns bara på ett fåtal ställen i landet.

Enligt Efter tolv är det pengabrist som är orsaken till att personalen på räddningstjänsten inte har rätt utbildning och verktyg.

Och när reportern frågar vad som blir konsekvensen för de bilister som råkar ut för olyckor blir svaret nedslående.

– Du kanske kommer ut i rullstol istället.

Malin Ekmark