Statliga pengar till skatteutjämning

NYHETER

STOCKHOLM

Det stora skatteupproret kan vara över - inte minst inom socialdemokratin. Staten ska föra in nya pengar i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Stockholm och glesbygden är vinnarna.

– För att kunna lösa de här frågorna som har varit uppe i debatten krävs ett statligt tillskott, sade kommunminister Lars-Erik Lövdén på lördagen, efter ett möte med socialdemokratiska förtroenderådet i Stockholm.

Lövdén anser nu att förslagen i den utredning om systemet som lades i september får ''orimliga konsekvenser'' för Stockholmsregionen samt Norrlands- och/eller glesbygdskommunerna. Därför är staten beredd att tillföra mera pengar, sade han.

''Snarare mer''

Hur mycket vill Lövdén inte i dag gå in på, men säger att förra gången staten sköt till mer pengar, 1999, var ökningen cirka 700 miljoner kronor.

– Det kommer nog inte att handla om mindre pengar, utan snarare mer, men jag vill inte gå in i någon sifferexercis, sade Lövdén.

Utjämningen omfördelar pengar mellan rika och fattiga landsting och kommuner. I januari ska s-partidistrikten ha lämnat åsikter om det nya förslaget. I maj väntas en proposition till riksdagen. Och förslagen ska börja gälla från den 1 januari 2005.

TT: Var ifrån ska de pengarna tas?

– De ska tas ur överskottet som vi räknar med ska bildas 2005, sade Lövdén.

Konkret, sade han, gör det bland annat att Stockholms läns landsting får full kompensation för satsningar inom kollektivtrafiken.

– Det innebär ett ökat stöd till Stockholm på cirka 460 miljoner kronor, jämfört med dagsläget, hävdade Lövdén.

''Mycket nöjd''

På senare tid har utredningsförslagen kritiserats häftigt, främst av politiker från Stockholms län. Kritiken gäller främst att landstinget i Stockholm trots kraftiga underskott tvingas betala in många miljarder kronor till systemet.

Här sade Lövdén att landstinget i Stockholm sannolikt kan vänta ökat stöd i form av mer statlig finansiering av infrastruktur, och/eller pengar för omstruktureringarna av sjukvården i spåren av budgetsaneringen.

Även Ingela Nylund Watz (s), Stockholms finanslandstingsråd, deltog i förtroenderådets möte.

– Jag är mycket nöjd, sade hon om kommunministerns utspel.

''Utjämningssystemet behövs''

Lars-Erik Lövdén slår fast att utjämningssystemet behövs för att klara ''likvärdig vård och omsorg i hela landet''. Nu handlar det om att justeringar för bland annat olika kostnadslägen och demografi, menade han.

Inte minst har socialdemokrater i Stockholm gått till storms mot det föreslagna skatteutjämningssystemet. Det har öppet talats om risken för en spricka i partiet.

TT: Är det rimligt att staten ska betala enandet av socialdemokraterna?

– Det handlar inte om att ena partiet, utan att få en bred uppslutning i hela landet. Partiet är en spegling av den övriga debatten, som skurit djupt genom flera partier, anser Lars-Erik Lövdén.

Tomas Bengtsson/TT