Bodström: "Attityden hos domstolarna är ett problem"

Regelverk finns men följs inte alltid menar justitieministern

NYHETER

Den friande domen för männen som åtalades för grovt sexuellt utnyttjande av en 35-årig kvinna i Tumba har orsakat en proteststorm.

Men det är attityderna hos domstolarna som är problemet i första hand, inte regelverket.

Det säger justitieminister Thomas Bodström till Aftonbladet.

I det senaste uppmärksammade fallet skriver Svea Hovrätt i sin dom att kvinnan befann sig i ett hjälplöst tillstånd (av alkohol och även narkotika), men att det inte kan anses säkert att männen insåg det.

Justitieminister Thomas Bodström förbereder en ny sexualbrottslag. Han uttalar sig inte om det enskilda fallet, men om sexualmål i allmänhet.

Kan den som har en viss kvinnosyn, och därför missuppfattar om kvinnan vill ha sex eller inte, bli frikänd lättare?

– Jag kan säga så här: regelverket för domstolarna finns redan. De flesta följer det, men inte alla. Det som är problemet i vissa fall är attityderna.Till exempel synen på om en kraftigt berusad kvinna verkligen skulle vilja ha sex med ett stort antal personer. Detta är inget som behöver vänta på en ny lag.

Kränkande frågor ska hindras

Enligt den svenska rättegångsbalken ska rätten se till att ”inget onödigt” dras in i målet. Thomas Bodström poängterar att domarna måste se till det.

Och att även offrets målsägarbiträde ska påpeka när försvarsadvokaterna ställer kränkande frågor.

– Målsägandebiträdena bör bli mer aktiva, ta för sig och tala om för sin klient när det är frågor som hon inte behöver svara på. Försvarsadvokaterna ska inte ställa frågor som kränker motparten.

Vad vill du säga till de flickor som tvekar att anmäla sexbrott av rädsla för att inte bli trodda?

- Att det är oerhört viktigt att de anmäler. De ska kräva ett målsägandebiträde som hjälper dem med alla frågor. De kan också vända sig till kvinnojourer och brottsofferjourer för att få hjälp. Och de ska inte behöva svara på frågor som inte har med saken att göra.

Bara cirka tolv procent av anmälningar om våldtäkt/försök till våldtäkt leder till åtal.

– Det finns svårigheter med sexualmål när det gäller bevisningen. Till exempel saknas ofta rättsintyg på skador, och ord kan stå mot ord. Men det finns ändå stora möjligheter att få en fällande dom, och brottsoffret kan få hjälp och stöd hela tiden.

Lagen försenad

Redan 1998 började den nuvarande sexualbrottslagen ses över.

Den nya lagen är försenad, men kan träda i kraft i juli nästa år, enligt justitieministern.

– Det blir en viss försening. Men det blir en mycket bättre lag än det var tänkt från början, med mer stöd till brottsoffren. Förslaget innehåller hela

75 olika ändringar. Den har ett helt annat synsätt, med fokus på brottsoffren. Lagstiftning har också helt klart en påverkan på attityder.

Några av de viktigaste förändringarna i sexualbrottslagen:

Cecilia Gustavsson