Braun har ingen fallskärm från Bonnier

- men pension på 100 miljoner kronor

NYHETER

Skandias styrelseordförande Bengt Braun hade fallskärm på 17 miljoner kronor om han avgick också från Bonniersfären.

Men sedan dess har han hunnit bli för gammal.

Däremot får han 100 miljoner i sammanlagd pension om han lever till 80 års ålder.

Det är mer än vad de sparkade Skandiadirektörerna har fått.

Skandias avgående styrelseordförande Bengt Braun, tillika vd i Bonnier AB, har inte någon fallskärm att vänta när han slutar på Bonnier. Enligt Bonniers årsredovisning finns uppgifter om en fallskärm på tre årslöner, vilket uppgår till nästan 17,5 miljoner. Men sedan dess har han hunnit bli för gammal.

- Han har passerat den ålderspunkten, så han har inget avgångsvederlag, säger Erik Månsson, informationsdirektör på Bonnier AB.

-Han är så gammal så att det blir pension när han går.

Braun får heller ingen ersättning från Skandia när han avslutat sitt uppdrag där.

- Han har ju ett ordförandearvode som utbetalas per månad och det upphör ju nu, säger Erik Månsson.

Braun, som i år fyllde 56, har en väldigt generös pension som han kan ta ut från 55 års ålder. Om vi räknar med att han lever till 80 års ålder ser den ut så här:

2001 avsattes ett belopp motsvarande en pension på 60 procent av lönen. 21 miljoner kronor.

I fjol ökade beloppet med ytterligare 10 procent av lönen från 60 års ålder och under resten av livet. Detta innebär ytterligare 11,6 miljoner.

Mellan 60 och 75 års ålder får Braun 60 procent av lönen. 55,6 miljoner.

Resten av livet får han 40 procent. 11,6 miljoner.

Den sammanlagda pensionen: 100 miljoner kronor. Tillsammans med de tre årslönerna blir det 117 miljoner.

Oísin Cantwell, aftonbladet.se = TT