Extra pengar till Stockholm och Norrland

Löfte från kommunminister Lars-Erik Lövdén

1 av 2 | Foto: ULF HÖJER/HANS-OLOV LUNDKVIST
mycket nöjda Kommunminister Lars-Erik Lövdén lovade i går manna till Stockholm och norra Sverige. Nöjda: Annika Billström, finansborgarråd i Stockholm, och Västerbottens landshövding Lorentz Andersson.
NYHETER

Den fräna kritiken mot det kommunala skatteutjämningssystemet har gett effekt. Nu lovar regeringen att skjuta till nya statliga pengar.

Vinnare är Stockholm och norra Sverige.

Aftonbladet den 29 oktober.

Löftena kom från kommunminister Lars-Erik Lövdén i går.

Utjämningssystemet omfördelar pengar mellan rika och fattiga kommuner och landsting. Men under senare tid har det blivit föremål för kraftig kritik. Ofta från politiker i Stockholm, som är svårt skuldsatt.

Gårdagens uttalande var ett försök att skapa enighet efter den stormiga debatten.

- Staten går in med pengar till Stockholm och norra Sverige för att inte resten av Sverige ska belastas, säger Lövdén.

Kollektivtrafiken i Stockholm ska kompenseras till 100 procent - vilket innebär ökat stöd på runt 460 miljoner kronor.

Betydande tillskott

Lövdén vill inte nämna hur stora summor det rör sig om totalt, men säger att det definitivt rör sig om mer än 700 miljoner. Pengarna ska tas från överskottet som väntas uppstå 2005.

Annika Billström (s), finansborgarråd i Stockholm, var mycket nöjd efter Lövdéns löfte.

- Jag tolkar det som att Stockholm kommer att få ett betydande tillskott, säger hon.

Leder till slitningar

En av dem som kritiserat systemet är Västerbottens landshövding Lorentz Andersson.

- Det är olyckligt att systemet inte överför de statliga pengarna direkt till kommunerna. När man som nu flyttar resurserna mellan olika kommuner och landsting leder det till slitningar och konflikter, säger Andersson som är mycket positiv till beskedet från Lövdén.

Jon Hedenström