Storägare vill byta ut hela styrelsen

Lars Idermark, Andra AP-fonden: Enda sättet att komma framåt

NYHETER

I januari kan man vänta en ny bolagsstämma i Skandia.

Då bör hela styrelsen och även revisorerna bli utbytta.

- Det är enda sättet att komma framåt, säger Lars Idermark, vd för andra AP-fonden som är storägare i Skandia.

Storägarna Alecta, Handelsbanken/SPP Fonder, Industrivärden och Robur säger i gemensamt pressmeddelande att det är naturligt att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande.

Lars Idermark, vd för Andra AP-fonden – en av storägarna i Skandia.

- Situationen har blivit ohållbar, säger Lars Idermark till aftonbladet.se på måndagsmorgonen.

Bengt Braun har nu meddelat att han avgår från sin post som styrelseordförande. Anser du att det räcker?

- Det är rätt att Bengt avgår. Nu gäller det att vända blad. En extra bolagsstämma ska utlysas och då kan nomineringskommittén föreslå en ny styrelse och nya revisorer.

Den nuvarande styrelsen kommer alltså att sitta kvar tills dess?

- Det står naturligtvis var och en fritt att gå om de vill. Men jag tror det vore olyckligt om alla avgick nu. Det är viktigt att de som sitter där nu ser till att den löpande verksamheten sköts.

Innebörden i detta är att hela styrelsen kan komma att bytas ut. Den nya bolagsstämman kommer troligen att hållas i januari.

- Om ungefär en och en halv månad, efter helgerna.

Lars Idermark vill att den nuvarande styrelsen ska sitta kvar till bolagsstämman. Men han ser en ny styrelse som förutsättningen för att Skandias varumärke ska bli rentvått.

- Ja, jag tror att nya människor måste sitta i styrelsen. Det är enda sättet att komma framåt. Det här är en konstitutionell kris för företaget som vi måste hantera på rätt sätt.

Tror du att det är möjligt att förändra den typ av kultur som frodats i Skandia?

- Det är ett långsiktigt arbete. Det finns riktlinjer och regler som måste skärpas, en del har redan gjorts. Men det är mjuka frågor som kräver mycket diskussion, det är ett mödosamt arbete att komma fram till en acceptabel etik.

Storägarna kräver ny styrelse

I ett gemensamt uttalande skriver Skandias storägare Alecta, Handelsbanken/SPP Fonder, Industrivärden och Robur att de respekterar Bengt Brauns beslut att avgå när utredningarna nu är klara.

''Det är därmed också naturligt att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande, och att en extra bolagsstämma kan utse nästa styrelse'', skriver de.

Storägarna slår fast att styrelsearbetet och revisionen i Skandia inte har fungerat tillfredsställande. Den information som nu kommit fram genom utredningar borde i huvudsak har varit känd för Skandiastyrelsen.

Också bonusprogrammen kritiseras:

''I fallet Skandia är det uppenbart att ersättningarna till vissa befattningshavare blivit alldeles för höga och måste kritiseras''.

Simone Söderhjelm, TT

ARTIKELN HANDLAR OM