"Jag fattade beslutet under de senaste dagarna"

Bengt Braun kommenterar sin avgång

NYHETER

Skandias styrelseordförande Bengt Braun avgick i dag.

Det meddelade han samtidigt som advokat Otto Rydbecks rapport offentliggjordes.

- Styrelsen har blivit vilseförd. När styrelsen har fattat ett beslut så har ledningen gått ut och gjort något annat, säger han.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Styrelsens ordförande Bengt Braun avgick på måndagsförmiddagen.

Bengt Braun har suttit i styrelsen för Skandia under många av de år som de stora bonusarna och ersättningarna har betalats ut.

– Det här beslutet har jag fattat under de senaste dagarna. I helgen informerade jag storägarna om det, säger han till Aftonbladet.

Den 15 april i år utsågs han till styrelseordförande. Tanken var att han skulle bringa ordning och komma tillrätta med Skandias skamfilade rykte.

Men det blev inte riktigt så och han har bland annat kritiserats för sitt val av Hans-Erik Andersson till ny vd för Skandia.

Bengt Braun anser – trots att han nu avgår ur styrelsen – att han inte har gjort sig skyldig till några allvarliga fel.

Han menar att Skandias ledning har gått bakom ryggen på styrelsen.

"Orimliga nivåer"

Han är i dag inte glad över de omdiskuterade ersättningarna som har gett tidigare chefer mångmiljonbelopp.

– Några resulterade i helt orimliga nivåer. I flera fall togs bonustaken bort och det var inte styrelsen som tog de besluten om att ta bort taken, säger Braun.

Han anser att det nu är Skandias ägares sak att besluta om hur en ny styrelse ska se ut.

– Det är viktigt att de talar om vilken styrelse och vilka revisorer de vill ha.

– Jag har informerat ägarna under helgen om att vi utlyser en extra bolagsstämma redan i januari så de får en möjlighet att ta ställning till detta.

Får inget avgångsvederlag

Bengt Braun anser att han har åstadkommit en hel del under sitt dryga halvår som styrelseordförande:

– Vi har infört nya riktlinjer för revisionen, för ägarstyrning och för ersättningar och etik. Vi har också säkerställt att vi verkligen lever efter de här nya regelverken, säger han.

– Det vi nu läser och hör om Skandia är inte dagens Skandia, det gör till det förgångna.

Får du någon bonus eller avgångsvederlag nu?

–Nej, inte ett öre.

Hur mycket har du tjänat?

–Jag har fått mitt styrelsearvode betalat månadsvis. Arvodet för hela året är en miljon, säger han.

Skadar det här som nu har hänt med Skandia dig i ditt arbete som vd inom Bonnierkoncernen?

–Nej, jag har fullt stöd från familjen Bonnier.

Den nuvarande styrelsen sitter, förutom Bengt Braun, kvar fram till den extra bolagsstämman den 28 januari.

Kritik mot bonusprogrammen

I ett gemensamt uttalande skriver Skandias storägare Alecta, Handelsbanken/SPP Fonder, Industrivärden och Robur att de respekterar Bengt Brauns beslut att avgå när utredningarna nu är klara:

”Det är därmed också naturligt att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande, och att en extra bolagsstämma kan utse nästa styrelse”.

Också bonusprogrammen kritiseras:

”I fallet Skandia är det uppenbart att ersättningarna till vissa befattningshavare blivit alldeles för höga och måste kritiseras”.

Richard Aschberg, Oisín Cantwell