Skandiachefer brottsmisstänkta

NYHETER

Skandiacheferna Lars-Eric Petersson och Ulf Spång misstänks för grov trolöshet mot huvudman och grovt skattebrott.

Överåklagare Christer van der Kwast har beslutat att inleda en förundersökning mot dem.

Nu riskerar de två tidigare toppcheferna fängelse. Och skadeståndskrav på över 600 miljoner kronor.

Lars-Eric Petersson och Ulf Spång.

Överåklagare Christer van der Kwast leder arbetet vid den i somras inrättade Riksenheten mot korruption. Han har tidigare inlett granskning av Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt som misstänks för brott i samband med lyxrenoveringar.

De nya uppgifterna i Otto Rydbecks utredning får nu Christer van der Kwast att misstänka ytterligare brott. Vid lunchtid på måndagen beslutade han att inleda förundersökning mot de tidigare Skandiacheferna Lars-Eric Petersson och Ulf Spång.

De misstänks för grov trolöshet mot huvudman. I sitt beslut skriver Christer van der Kwast att brott kan misstänkas i två fall:

I samband med förlängningen år 2000 av incitamentsprogrammet Wealthbuilder och borttagandet av beloppsbegränsningen i programmet. Lars-Eric Petersson misstänks då ha tagit bort det tak som skulle begränsa bonusprogrammet, utan att informera styrelsen. Enligt Otto Rydbecks utredning kostade detta Skandia 550 miljoner kronor.

Ändringen av pensionsvillkoren för Lars-Eric Petersson och Ulf Spång den 18 maj 2000. De var två av totalt fyra förmånstagare som fick sänkt kompensation efter en uppgörelse. Enligt Otto Rydbecks utredning revs dock detta beslut upp och de två fick mer kompensation.

Ulf Spång misstänks dessutom för grovt skattebrott. Enligt Otto Rydbecks utredning ska denne ha tagit ut 20 miljoner kronor från Skandia. Christer van der Kwast skriver dock att detta inte redovisats i Ulf Spångs deklaration för taxeringsåret 2002.

Sex års fängelse

Straffet för grovt trolöshet mot huvudman är upp till sex års fängelse. Christer van der Kwast pekar ut Lars-Eric Petersson som huvudmisstänkt och säger att Ulf Spång ”också finns med”.

– Därutöver finns ett antal personer som har agerat. Men huruvida de kan misstänkas eller inte, det avvaktar jag med lite, säger överåklagaren till TT.

Till grund för misstanken ligger det faktum att Lars-Eric Petersson tros ha gått bakom styrelsens rygg.

– Det är så pass konkret och det har att göra med att man går runt styrelsen, det är det väsentliga momentet. Styrelsen har inte beslutat i de här fallen som den bör göra och det är det som grundar misstanken om missbruk av förtroendeställning från Peterssons sida, säger Christer van der Kwast

Samtidigt ser ett eventuellt skadeståndskrav från Skandia mot de tidigare cheferna ut att ta form. Otto Rydbeck anser att Skandia skulle kunna begära skadestånd av av de två på sammanlagt 630 miljoner kronor plus kostnader för lägenhetsrenoveringar. Framförallt handlar det om Lars-Eric Petersson, men också om Ulf Spång.

– Skandia har rätt mycket på fötterna när man inleder en process, säger Otto Rydbeck.

"Det var styrelsens beslut"

Lars-Eric Petersson går nu till attack mot Otto Rydbeck. I ett åpressmeddelande skickat till TT ifrågasätter han dennes opartiskhet.

Petersson känner sig på felaktigt underlag utpekad som skyldig till brottslighet och utan att ha fått möjlighet att bemöta påståendena. Petersson skriveratt Skandias styrelse aktivt fattat beslut om villkoren för incitamentprogrammen och borttagandet av taket samt förlängning av programmen.

– Lars-Eric Petersson har i egenskap av vd agerat i enlighet med styrelsens direktiv. Att göra Lars-Eric Petersson ansvarig för styrelsens beslut är resultatet av ett felaktigt juridiskt resonemang, skriver han.

Trolöshet mot huvudman

Ur brottsbalken 10 kapitlet, femte paragrafen.

Mattias Lundell

ARTIKELN HANDLAR OM