"Kräv personligt skadestånd av Carendi"

Styrelsens rekommendation

NYHETER

Skandias styrelse är överens med utredarna. Skandia Livs styrelsearbete har varit bristfälligt.

Ytterst ansvarig för det är den dåvarande styrelseordföranden Jan Carendi.

Skandia ska nu pröva möjligheten att kräva Jan Carendi på personligt skadestånd för misskötsel av Skandia Liv, skriver Dagens Industri.

Om Carendi blir skadeståndsskyldig går pengarna in i Skandia Liv.

Möjlighet för livspararna

Utredarna har kommit fram till att det inte finns någon anledning för Skandia AB att ersätta Skandia Liv för de förluster dotterbolaget lidit vid interntransaktioner.

Den enda möjligheten för svikna Skandia Liv-sparare blir därför föreningen ”Grupptalan mot Skandia” som hoppas på ekonomisk kompensation för de kritiserade affärerna.

Utredarna – liksom Skandias styrelse – rekommenderar att de personer som skadat de båda bolagen ska hållas ansvariga.

En av dem är Jan Carendi. I egenskap av Skandia Livs dåvarande styrelseordförande kan han stämmas för det bristfälliga styrelsearbetet i Skandia Liv fram till sommaren 2002, skriver Dagens Industri.

Malin Ekmark