Så rullade miljonerna

1 av 4
Lars-Eric Pettersson.
NYHETER

Hundratals miljoner betalades ut i bonus utan att styrelsen godkänt det.

Toppcheferna och deras barn fick lägenheter som renoverades på Skandias bekostnad.

– Ett litet antal personer i Skandias högsta ledning har uppträtt djupt oetiskt och eventuellt till och med brottsligt, skriver utredaren Otto Rydbeck.

Av rapporten som offentliggjordes på måndagsmorgonen framgår den väldiga omfattningen av den pengarullning som skett på Skandia.

På ett mycket stort antal punkter riktas skarp kritik mot den dåvarande ledningen.

Och framförallt är det två personer som kritiseras: dåvarande vd:n Lars-Eric Petersson samt Ulf Spång, tidigare vice vd i Skandia.

– De kan krävas på 630 miljoner kronor i skadestånd plus kostnader för lägenhets-renovering, säger advokat Otto Rydbeck, som anser att Skandia har goda grunder att rikta skadeståndskrav mot de tidigare cheferna.

Omedelbart efter att rapporten presenterats beslutade överåklagare Christer van der Kwast att inleda en förundersökning mot de bägge tidigare Skandiacheferna. Förundersökningen gäller grov trolöshet mot huvudman och grovt skattebrott.

Kritiserade beslut

70 miljoner kronor för mycket.Den dåvarande vd:n Lars-Eric Peterson beviljade själv ett tilläggsavtal som gav honom och finansdirektören Ulf Spång cirka 70 miljoner kronor mer än vad styrelsen godkänt.

547 miljoner kronor för mycket. Ett annat belöningsprogram, med det beskrivande namnet Wealthbuilder, kom att kosta Skania 547 miljoner kronor förr mycket sedan dåvarande vd:n Lars-Eric Peterson utan styrelsens vetskap tagit bort utbetalningstaket. Sammanlagt utbetalades 903 miljoner kronor inom ramen för belöningsprogrammet.

Missvisande redovisning. Trots att drygt 600 miljoner kronor för mycket betalades ut i belöningsprogrammen framgår detta inte av årsredovisningarna från de aktuella åren. I Rydbecks rapport riktas därför även kritik mot bolagets revisor Jan Birgersson, som delvis kände till bristerna men underlät att påtala dem. Men framförallt är det bolagets dåvarande vd respektive finansdirektör, Lars-Eric Petersson och Ulf Spång som ansvarar för bristerna i redovisningen.

Delade ut lägenheter till varandra. Lars-Eric Peterson, Ulf Spång och dåvarande personaldirektören Ola Ramstedt och familjemedlemmar har tilldelats lägenheter attraktiva lägenheter i Stockholm. Lägenheterna har renoverats för stora belopp. Kostnaderna har därefter redovisats som ombyggnad av huvudkontoret. Rapporten kritiserar även en lägenhetsaffär där den tidigare styrelseordföranden Lars Ramqvists son bereddes vinning på Skandias bekostnad.

Lån kan vara olagligt. I samband med en av lägenhetsaffärerna lånade Ulf Spång 600 000 kronor av Skandia – trots att försäkringsbolag inte får låna ut pengar.

Bonusprogrammen:

Under åren 1997-2000 löpte två globala bonussystem parallellt i Skandia.

Systemen kom att kallas Sharetracker och Wealthbuilder.

Tillsammans betalades 1 977 miljoner kronor ut till ett 80-tal ledande befattningshavare i koncernen, enligt Otto Rydbecks rapport.

Fredrik Rundkvist