HD ska ta upp gruppsexmålet

Riksåklagaren överklagar - precis som 201 617 läsare krävt

NYHETER

Högsta domstolen ska ta upp målet där fyra män friats från grovt sexuellt utnyttjande av en 35-årig kvinna i Tumba.

Det var precis vad 201 617 av Aftonbladets läsare ville.

Fallet kan påverka lagstiftningen.

Foto: JONAS BILBERG
uppropet lyckades För ett par veckor sedan överlämnade Aftonbladets Christina Larsson och Cecilia Gustavsson 201 617 namnunderskrifter till Inger Hallin hos riksåklagaren. Undertecknarna krävde att den friande domen i Tumbamålet skulle överklagas till HD - vilket nu alltså skett.

I går beslutade riksåklagaren, RÅ, att driva målet vidare till Högsta domstolen, HD. Målet - där flera män hade sex med en berusad kvinna i flera timmar - har fått politiker att reagera och orsakat folkstorm. Över 200 000 personer skrev på Aftonbladets upprop till riksåklagaren för att de var upprörda över Svea hovrätts dom.

Hovrätten fastslog att kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd. Men att männen inte förstått det, och att de alltså inte haft uppsåt att utnyttja henne.

Ny lag på gång

RÅ tycker tvärtom. Han skriver bland annat:

"De tilltalade har på ett synnerligen hänsynslöst sätt utnyttjat målsägandens hjälplösa tillstånd. De har visat en total likgiltighet för hennes sexuella integritet och utsatt henne för svårt kränkande handlingar."

Det är just om männen haft uppsåt eller inte som RÅ anser måste prövas mer noggrant. Han menar att det är extra viktigt eftersom en ny sexualbrottslag är på gång.

- Det är klart att ett avgörande på det här området från HD:s sida borde ha betydelse nu när man ser över lagstiftningen, säger Gudrun Antemar, chefsjurist vid RÅ.

Har opinionen påverkat?

- Nej, inte den juridiska analysen. Däremot är RÅ medveten om opinionen, och det framstår som klart att man vill ha ett klargörande om var gränsen går för vad som är straffbart.

Hovrättsrådet Linda Hallstedt var en av dem som friade männen.

- Vi utgick från alla de olika formerna av uppsåt, men fann inte att det gick att visa.

Känns RÅ:s beslut som kritik mot er i hovrätten?

- Nej, så fungerar det inte. Gången är som den är.

Kammaråklagare Karolina Olsson tycker att det är utmärkt att målet tas upp igen. Det tycker även Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt.

- Det är väldigt viktigt att det finns tydliga uttalanden angående uppsåt. Om sedan HD skulle se att det finns brister i lagstiftningen finns chansen att rätta till det nu.

"Alla är förvånade"

Men Peter Mutvei, försvarsadvokat för en av männen, är kritisk mot RÅ:s beslut.

- Alla som läst domen är nog förvånade. Jag tycker det låter som om man egentligen vill pröva uppsåtet som en bevisfråga - och HD ska inte pröva bevisfrågor. Därför har RÅ försökt formulera sig på ett annat sätt.

Tror du att RÅ påverkats av folkopinionen?

- Det kan inte uteslutas.

Så sa man i domstolen

Cecilia Gustavsson