Skandalrapporten - punkt för punkt

NYHETER

1. Affärer mellan Skandia och Skandia Liv

Den omstridda försäljningen av kapitalförvaltningen till Den Norske Bank får godkänt, trots att den kostade Skandia Liv stora summor.

I framtiden uppmanas båda bolagens styrelser dock att noggrant utreda alla transaktioner bolagen emellan.

2. Redovisningsprinciper

Redovisningen med så kallat inbäddat värde (embedded value) innebär att framtida intäkter redovisas redan det år kontrakt tecknats.

I Skandias fall konstaterar utredarna att det lett till ”svåröverblickbar redovisning”. Redovisningen måste bli mer konsekvent och tydlig.

3. Bonusprogram

Totalt fyra bonusprogram har granskats av utredarna. De riktar kritik mot att taket i ett av de mest lukrativa systemen togs bort 1997, men konstaterar att eventuella brott är preskriberade.

Utredarna påpekar också att delar av utdelningen till ledningen inte godkänts av styrelsen. Detta gäller i första hand ersättningar till dåvarande vd Lars-Eric Petersson och finansdirektören Ulf Spång.

Inom ett bonusprogram trotsade företagets ledning ett styrelsebeslut om att begränsa ersättningen till 356 miljoner kronor. Uttaget blev, enligt utredarna, hela 903 miljoner.

Allvarligt är också att ledningen mörkat och sett till så att utfallen av bonusprogrammen inte redovisats korrekt i moderbolagets årsredovisningar.

4. Lägenheter

Utredarna är kritiska till att tidigare styrelseordföranden Lars Ramqvist krävt att få en lägenhet till sig själv eller till sin son. Lars-Eric Petersson och dåvarande personaldirektören Ola Ramstedt får kritik för att de gick Ramqvist till mötes. Särskilt klandervärt är att Ramqvists son fått betala låg hyra, och dessutom köpa inredning i lägenheten till ett pris som missgynnat Skandia.

Både Petersson och Ramstedt får, tillsammans med Ulf Spång, kritik för att ha låtit Skandia lyxrenovera lägenheter. Kostnaderna har felaktigt bokförts som ombyggnad av Skandias huvudkontor. Spång fick dessutom ett otillåtet lån av Skandia på 600 000 kronor.

5. Övrigt

Ulf Spång har gjort ett obehörigt uttag på 20 miljoner kronor i Skandias tyska dotterbolag, vilket gjorde att Skandia fick extra kostnader bland annat för sociala avgifter.

Spång får också kritik för avtalet med Skandia kapitalförvaltning. Avtalet har, anser utredarna, allvarligt skadat Skandia.

Utredarna slår fast att Petersson, Spång och Ramstedt agerat ”djupt oetiskt”, och att Skandia kan kräva skadestånd.

Slutligen konstaterar utredarna att det rört sig om en liten grupp i bolagets ledning som agerat felaktigt. Men särskilt Skandia Livs styrelse får kritik för att inte ha genomskådat felaktigheterna, och för att ha berett flera transaktioner på ett bristfälligt sätt.

Jonas Lindgren

ARTIKELN HANDLAR OM