Umeå kan få ansvar för norrländskt polisarbete

NYHETER

UMEÅ

Polisen har planer på att minska dagens 24 ledningscentraler till sex regioner för hela landet.

Enligt de diskussioner som nu pågår inom polisen kan Umeå få en kommunikationscentral som ska ansvara för hela Norrland, nästan hälften av Sveriges yta. I dag sköter fyra länscentraler med omkring 25 personer vardera arbetet vid kommunikationscentralerna i de nordligaste länen.

- Min bedömning är att 50-60 personer ska kunna klara jobbet om det blir en organisation, säger Hans-Olov Markström, chef för länskommunikationscentralen i Umeå till Västerbottens-Kuriren.

Kommunikationscentralerna i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Malmö är de enda som anses självklara.

Centraliseringen av polisens ledningscentraler görs för att spara pengar. Utredningen som ska vara klar den 15 februari är initierad av rikspolischef Sten Heckscher.

TT