England drabbat av påssjukeepidemi

NYHETER

Runt 2 000 fall av påssjuka rapporteras nu från England.

Det är det högsta antalet smittade på tio år.

I Sverige tros en liknande utveckling nu vara bruten.

Barn Andel

födda år vaccinerade

Foto: BJÖRN WANHATALO
trenden vänder För några år sedan började föräldrar i Sverige att ifrågasätta trippelvaccinet mot påssjuka, mässling och röda hund. Men nu ser trenden ut att vända, enligt Smittskyddsinstitutet.

Årets kraftiga ökning oroar de brittiska hälsovårdsmyndigheterna som sett en stark nedgång i antalet vaccinationer mot påssjuka, mässling och röda hund.

I vissa områden saknar vart femte barn skydd mot de tre sjukdomarna.

Även i Wales har antalet smittade ökat. Från två fall 1999 till 323 hittills i år.

Ifrågasatte trippelvaccin

Från Skottland uppger myndigheterna att även röda hund och mässling ökat bland barn med 22 respektive 18 procent.

På svenska Smittskyddsinstitutet befarade man en liknande utveckling då föräldrar började ifrågasätta trippelvaccinet för några år sedan. Efter att ha haft en täckning på 96,8 procent bland landets 2-åringar sjönk andelen vaccinerade barn till 88,4 procent i januari 2002.

- Ser vi en tendens åt något håll, är det till det bättre. Åtminstone i början av året såg det ut som om vi var ute ur svackan, säger överläkare Rose-Marie Carlsson på Smittskyddsinstitutet.

Av barnen som föddes år 2000 rapporteras nu 90,5 ha fått trippelvaccinet.

Färre smittade i Sverige

Även sett till antalet smittade ser det ljust ut. Medan ett 15-tal personer fick påssjuka förra året har bara sex rapporterats smittade i år.

- Det är vad vi brukar ha, konstaterar Rose-Marie Carlsson och är hoppfull inför årets rapport som sammanställs i januari.

Vaccinerade barn

Så många är vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund vid 2 års ålder.

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM