Svensk polis utrustas med pepparsprej

Test i fem län gav positivt resultat

NYHETER

MALMÖ

Försöket med att låta poliser använda pepparsprej som ett nytt tjänstevapen har fallit så väl ut att Rikspolisstyrelsen (RPS) inom kort fattar beslut om att införa sprejen för poliser i hela landet.

Frågan ska behandlas av Rikspolisstyrelsens ledningsgrupp i mitten av december.

- De fakta vi har sammanställt är övervägande positiva. Det här ligger i linje med att få en våldsreducerad verksamhet, säger Pär Wärdig, chef för RPS polistekniksektion, till TT.

Sprejen består av extrakt från chilipeppar som blandats med destillerat vatten och alkohol. När den sprejas mot ansiktet och träffar slemhinnorna orsakar den smärta, men ger inga bestående skador.

Smärtgräns

Ett problem med sprejen är dock att den inte fungerar på alla.

- Olika personer har olika gräns för smärta. Så i vissa fall har den som blivit utsatt inte reagerat alls, säger Pär Wärdig.

Två personer som utsatts för sprejen har anmält att de fått ögonskador. Men efter undersökningar har läkare kommit fram till att dessa personer inte fått några bestående skador.

En annan invändning har varit att svensk polis får mer och mer utrustning att bära med sig - att det blir för mycket helt enkelt.

Men det stora flertalet har varit positiva till sprejen som tjänstevapen. Den har använts på prov i fem län: Skåne, Halland, Stockholm, Västra Götaland och Norrbotten.

I Skåne har den använts av cirka 125 poliser under åtta månader.

- Vi har använt den vid ett 70-tal tillfällen och i 80 procent av fallen har det lett till att vi inte har behövt använda mer våld, alltså att vi inte har behövt använda batongen eller brottas med folk, säger Ulf Petersson vid Skånepolisens utbildningssektion till Sveriges Radio Malmö.

Komplement

Ulf Petersson anser att den är ett bra komplement till batong och pistol.

- I många fall har man större effekt av pepparsprej och framför allt blir det mindre skador, säger han.

För att få ner kostnaderna planerar RPS att göra upphandlingen av sprejen tillsammans med polismyndigheterna i Norge och Finland. Därför pågår en samordning av kraven på utrustningen, som ska utgöra underlag för upphandlingen.

Det är oklart exakt när pepparsprejen kan tas i bruk av poliser runt om i landet, bland annat eftersom poliserna först måste utbildas i hur man använder den.

Cecilia Klintö/TT