Ett ögonblick, Urban Bäckström...

... som beslutat att ledningen i Skandia Liv inte får bonus

NYHETER

– Jag är lite allergisk mot bonusar. En vd och företagsledning har så hög lön ändå. Jag tror inte att man springer några extra steg för att man får bonus.

Ska era löner höjas när bonusen uteblir?

– Jag har en hög lön för att det ska inte vara några bonusar.

Skandia Liv har tidigare agerat osjälvständigt gentemot Skandia. Kan försäkringsspararna lita på att ni blir tuffare nu?

– Jag inser att det är en resa att göra, att återskapa förtroendet. Men jag vet också att det går. Jag brukar ta bankkrisen för tio år sedan som exempel. Vid den tiden var bankerna fullständigt utskåpade och hade lågt anseende hos allmänheten. I dag är det precis tvärtom. En sådan här kris utlöser ett väldigt hälsosamt reningsbad. Ur detta kommer en stärkt livförsäkringssektor.

Hur länge ska ni bada?

– Det brukar ta några år att återvinna förtroendet. Och just därför gäller det att sätta i gång så fort som möjligt.

När ska ni sänka kostnaderna för försäkringssparare som vill flytta sina pengar till andra?

– Vi har varit dåliga på att förklara vad det är för kostnader man tar när man flyttar sin försäkring. När man flyttar så är regeln att man inte ska gynnas på de andras bekostnad. Man ska bära sina egna kostnader.

Till sist, vad önskar du mest av allt just nu?

– Att få komma igång med arbetet att börja bygga upp förtroendet.

Joachim Kerpner