Sören Gyll: Jag har aldrig hört talas om något liknande

NYHETER

MALMÖ

Näringslivets toppar är försiktiga i sin kritik av Skandias direktörer.

Trots mygel, lögner och feta bonusar på minst 2 119 miljoner kronor är det få som vill säga rakt ut att de gjort fel.

Få av de högsta cheferna i svenskt näringsliv ville svara på Aftonbladets enkät.

I går anklagade Aftonbladets Lena Mellin Skandiacheferna för att vara fega lögnare.

Enligt flera bedömare, en av dem tidigare finansministern och numera ordföranden i regeringens etik- och förtroendekommission Erik Åsbrink, är Skandiachefernas girighet troligen inte en isolerad företeelse.

– Sådana här saker förekommer säkert på flera platser i näringslivet, säger Erik Åsbrink.

Betala tillbaka

Om förtroendet för näringslivet och framförallt för Skandia ska återupprättas anser Erik Åsbrink att de utpekade direktörerna bör betala tillbaka.

– Skandia bör eftersträva att de betalar tillbaka så mycket som möjligt av det som är relaterat till den skada de orsakat.

Aftonbladet ringde runt till de högsta cheferna i näringslivet.

Frågorna vi ställde var:

1 Tycker du att Skandiachefernas bonusar är för höga?

2 Tycker du att de ska betala tillbaka?

Michael Treschow, ordförande Ericsson:

1. Ja.

2. Det måste styrelsen diskutera med dem som hanterat bonusarna. Ord står mot ord, men har det inte gått rätt till ska de betala tillbaka.

Sören Gyll, ordförande Svenskt näringsliv:

1. Jag har aldrig hört talas om något liknande i svenska företag.

2 . Det är inte min eller Svenskt näringslivs sak att kommentera. Eventuella återbetalningskrav är en fråga för Skandia.

Amelia Adamo, vice vd Bonnier tidskrifter:

1. Ja, det tycker jag.

2. Det som de tillskansat sig på ett oärligt sätt bör de betala tillbaka.

Carl Bennet, vd för Elanders:

1. Ja, det är väl alldeles uppenbart.

2. Ja, delvis.

Gunvor Engström, vd för företagarnas riksorganisation:

1. Ja.

2. Moraliskt ja, juridiskt kan jag inte bedöma frågan.

Anna Lindström, Per-Ola Ohlsson