"Styrelsen kände till beslutet"

Lars-Eric Petersson slår tillbaka

NYHETER

Nu slår Lars-Eric Petersson tillbaka mot anklagelserna om att han skulle gått bakom ryggen på Skandias styrelse.

Det var styrelsen som tog beslutet att slopa begränsningen av bonusprogrammet, hävdar han.

– Jag har bara verkställt beslutet, säger han.

Enligt Otto Rydbecks rapport om Skandia var det den dåvarande vd:n Lars-Eric Petersson som avskaffade taket på bonusprogrammet Sharetracker.

Men det är fel, hävdar den förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson, och hävdar i stället att det var Bengt Braun som tog bort taket.

Han stödjer sig ett brev till Skandias styrelsemedlemmar, skrivet av dåvarande styrelseordföranden Sven Söderberg.

Brevet är daterat den 22 december 1997, och beskriver hur presidiet (bestående av Sven Söderberg och Bengt Braun) resonerat kring bonusfrågan:

”Vid en sammantagen bedömning av marknads- och konkurrensläget fann presidiet det viktigt att ta bort taket på 15 procents värdestegring per år?”

– Det framgår ju bland annat av det här brevet som Sven Söderberg har skrivit att han givetvis varit djupt involverad i alla de beslut som har tagits i Skandia. Det framgår ju dock inte av Rydbecks utredning, säger Lars-Eric Petersson.

Varför inte, tror du?

– Det vill jag inte spekulera i. Det måste Bengt Braun själv svara på.

Hur ser du på Otto Rydbeck? Är han opartisk?

– Det måste givetvis ifrågasättas nära man gör slutsatser i utredningen som inte är relevanta i sammanhanget, eller gör påståenden som i områden där man saknar information. I de avseendena är det inte en opartisk utredning.

– Det är styrelsen som har tagit bort taket. Jag har bara verkställt det. Det är så den rätta beskrivningen är.

Varför framgår inte det av rapporten?

– Det måste ju finnas några bevekelsegrunder varför man beskriver det på det här sättet. Jag kan inte analysera varför. Jag konstaterar bara att det är mycket, mycket märkligt.

Kommer du att betala tillbaka pengarna?

– Det viktigaste nu är att saker och ting beskrivs på rätt sätt. Och då krävs det en juridisk prövning. När den är klar då kommer jag givetvis att ta ställning till belopp och den typen av frågor som du nu ställer. Men det är jag inte beredd att göra i dag.

Här är hela brevet

Sida 2

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM