General anmäld för mobbning

”Flera underlydande har slutat eller sjukskrivit sig”

NYHETER

En av Sveriges högsta officerare, generalläkare Ann-Marie Göransson, är anmäld till Arbetsmiljöverket, anklagad för att ha mobbat underlydande.

- Flera läkare har slutat eller sjukskrivit sig på grund av hennes sätt att agera, säger flygöverläkare Jan Linder, chef för flygmedicinskt centrum, till TT.

Ann-Marie Göransson är Sveriges första kvinnliga general och sedan 1997 chef för försvarets sjukvårdsverksamhet.

I somras fick hon sitt förordnande förlängt med ett halvår av regeringen. Om regeringen vill att hon ska fortsätta även efter årsskiftet är oklart.

På onsdagen skickade flygöverläkare och överstelöjtnant Jan Linder och Gunnel Nordström, stabsläkare vid operativa insatsledningen, in en anmälan till Arbetsmiljöverket. De hoppas att anmälan leder till att Ann-Marie Göranssons militära karriär tar slut vid årsskiftet.

- Det har varit en oacceptablen arbetssituation för en stor del av försvarets läkare under en längre tid. Hon har behandlat personalen mycket godtyckligt. Det är framför allt den psykosociala situationen som för en del kolleger varit oacceptabel, säger Jan Linder.

Vill inte kommentera

Ann-Marie Göransson vill inte själv kommentera anklagelserna. Via Jonas Svensson, informatör vid Högkvarteret, låter hon hälsa att hon inte kan kommentera en pågående utredning.

- Hon säger att hon riskerar att påverka pågående personalärenden och att hon inte vill lämna några kommentarer med hänsyn till de personer det gäller.

I anmälan till Arbetsmiljöverket berättar Nordström och Linder att företagshälsovården 2002 genomförde en arbetsmiljöundersökning som visade på mycket allvarliga brister i den psykosociala arbetsmiljön för försvarets medicinska personal.

- Utredningen kom fram till att Ann-Marie Göransson är olämplig att ha hand om personal. Hon kan till exempel plötsligt ge någon besked om att han eller hon ska flytta till Östersund eller på annat sätt skrämma personalen. Det här har pågått länge, säger Gunnel Nordström.

Enligt Jan Linder straffar eller mobbar generalläkaren underlydande genom att exempelvis ge dem sämre vitsord eller löneutveckling än vad de är berättigade till. Han hävdar också att hon vid ett tillfälle försökte få en psykisk frisk militärläkare förklarad som psykiskt sjuk.

Föredrogs för ÖB

Försvarsledningen, bland andra ÖB och försvarets chefsjurist, ska vid flera tillfällen under 2003 fått arbetsmiljöundersökningen föredragen för sig.

- Såväl ÖB som försvarsdepartementet är informerade. Men de har varit handlingsförlamade. Ingen har riktigt velat ta i frågan, säger stabsläkare Gunnel Nordström.

Anmälarna är också kritiska till att generalläkarbefattningen i princip är tre funktioner i en. Förutom att vara tillsynsansvarig för försvarets hälso- och sjukvård är generalläkaren också dess högsta chef. Dessutom har hon det totala personalansvaret för försvarets läkare, oavsett var de arbetar.

- Hon ska alltså inspektera sig själv och sin egen verksamhet. Det är ganska unikt i svensk myndighetsutövning, säger Jan Linder.

Fakta:

Mikael Bergling/TT