De delade ut 840 miljoner

Aftonbladet granskar: Så började bonusskandalen

NYHETER

Lars-Eric Petersson är i dag föraktad och bespottad för sin girighet.

Näringslivets toppar har vänt honom ryggen.

Men styrelseordförande Sven Söderberg och vice ordförande Bengt Braun som ansvarade för beslutet om de gränslösa bonusprogrammen inom Skandia har hittills gått fria från kritik.

Aftonbladet berättar hur miljonrullningen inom Skandia började.

Klockan är två på eftermiddagen, torsdagen den 9 oktober 1997, på Skandias huvudkontor Sveavägen 44 i Stockholm.

I mötesrummet, som internt kallas 66:an, har Skandias styrelseordförande Sven Söderberg och vice ordförande Bengt Braun stämt möte med koncernens vd Lars-Eric Petersson.

Det är en trist och gråregnig höstdag.

Typisk oktober. Medan människorna skyndar fram under sina paraplyer där ute på gatan ska dessa tre direktörer tillsammans ta de beslut som ska ge 47 Skan-diadirektörer 840 miljoner kronor extra i bonus att dela på.

n n n

Upprinnelsen till miljonkarusellen som inleddes den där oktoberdagen var ett styrelsemöte tidigare samma år.

Under mötet kom frågan om nytt bonusprogram upp på dagordningen. Alla var överens om att det tidigare systemet behövde ses över.

Arkitekt blev finansdirektör Ulf Spång. Hans första uppgift när han kom till Skandia i maj 1997 var att ta fram olika förslag som styrelsen skulle kunna ta ställning till.

n n n

Vid styrelsemötet den 17 juni diskuteras bonussystem. Företagsledningen varnar för att viktiga nyckelpersoner lämnar företaget om inte aktieoptioner införs.

Fick inte bli för kostsamt

Flera ledamöter var tveksamma. Inte minst personalens styrelserepresentanter.

Slutligen var dock alla överens om att låta finansdirektören arbeta vidare och lägga fram en konkret bonusplan vid nästa styrelsemöte.

– Villkoret var att det inte fick bli för kostsamt. Därför var det viktigt att det begränsades med ett tak, minns en ledamot.

n n n

Två månader senare träffades styrelsen i Skandias representationsvåning på Strandvägen 5. Mötet var informellt och skedde under ”trevliga former” som det hette. Personalens representanter var inte inbjudna.

Bonusprogrammet stöttes och blöttes.

n n n

Förslaget som klubbades igenom den 20 augusti 1997 kallades för Sharetracker. Bonussystemet var knutet till Skandiaaktiens kursutveckling och skulle gälla åren 1997, 1998 och 1999.

Ett tak gav maximal utdelning vid en kursökning på 15 procent. Minimum låg på 8 procent.

n n n

Meningarna om vad som sedan hände går i sär. Alla inblandade skyller i dag på varandra.

Men under hösten 1997 försvann plötsligt regeln som skulle begränsa miljonrullningen ur bonussystemet.

n n n

Enligt Ulf Spång försvann taket vid ett möte på huvudkontoret strax efter styrelsemötet den 20 augusti.

Spång skulle förklara detaljerna för Sven Söderberg, Bengt Braun och Lars-Eric Petersson.

– Det var då Sven Söderberg sa att vi skulle ta bort taket. Han tyckte att det bara var tekniskt komplicerat. Programmet skulle vara enkelt, säger Spång idag.

Nytt program – utan tak

Ulf Spång minns inte att någon protesterade.

Tvärtom menar han att ordföranden tyckte att om aktiekursen mot förmodan skulle rusa i höjden så skulle det vara bra för aktieägarna – och då skulle det också få vara bra för ledningen.

Direkt efteråt arbetades ett nytt program fram – utan tak.

n n n

Lars- Eric Petersson minns inte just detta möte. Däremot har han en stark minnesbild från torsdagen den 9 oktober då han träffade Söderberg och Braun i mötesrummet 66:an. Det var då taket försvann, enligt Petersson.

Under mötet gick de igenom vilka nyckelpersoner som skulle premieras. När turen hade kommit till Petersson fick han lämna rummet.

Efter en stund kom Bengt Braun och hämtade honom.

– De hade då ändrat antalet optioner. Jag fick tre gånger fler än vad jag hade planerat, säger han idag.

Fyra dagar senare fick Lars-Eric Petersson ett kontrakt med villkoren för den nya bonusen från ordföranden. Han fick 85 000 optioner.

n n n

Den 16 oktober medelade Lars-Eric Petersson samtliga chefer som fått ta del av det nya bonussystemet om de villkor som gällde.

I det tre sidor långa dokumentet plus bilagor står inget om något tak.

n n n

Skandias tidigare ordförande Sven Söderberg kan i dag inte kommentera händelseförloppet.

Men i ett brev daterat 22 december 1997 förklarar han hur han och Bengt Braun resonerade när de valde att slopa taket.

”Vid en sammantagen bedömning om marknads- och konkurrensläge fann presidiet det viktigt att ta bort taket på 15 procents värdestegring per år”, skriver han.

n n n

Vice ordförande Bengt Braun har en helt annan bild av händelseförloppet.

Braun anser att Petersson på eget bevåg tog bort taket. Genom att sedan skicka villkoren vidare till de berörda cheferna band han Skandia vid ett system som styrelsen i efterhand tvingades godkänna.

n n n

När Lars-Eric Petersson blev vd i Skandia 1997 låg aktiekursen på 20 kronor.

Men det dröjde inte länge förrän kursen började stiga i höjden. Detta hörde samman med förändringar som Petersson och hans ledningsgrupp genomförde som gick ut på att stärka marknadens förtroende och därmed få upp Skandias aktiekurs.

Sommaren 1999 när bonusprogrammet var inne på sitt tredje år hade kursen stigit med hela 1 200 procent .

Det ledde till att direktörerna som ingick i Sharetracker tjänade miljonbelopp.

”För oss är det historia”

Lars-Eric Petersson skulle innan hela aktiebubblan slutligen sprack ha fått hela 178 miljoner. Ulf Spång fick 115 miljoner.

n n n

Turerna kring slopandet av taket kring optionsprogrammet Sharetracker ligger mer än tre år tillbaka.

Om det skett något brottsligt så är detta preskriberat.

– För oss är detta historia, säger Skandias advokat Otto Rydbeck.

Skandia ska i stället stämma Lars-Eric Petersson och ytterligare fyra personer i ett civilmål som rör nästa stora optionsprogram Wealthbuilder.

Anklagelserna där rör 550 miljoner. Men det var med Sharetracker allt började.

Före årsskiftet måste Skandias nuvarande ledning och deras advokat Otto Rydbeck komma in med sin stämningsansökan vid Stockholms tingsrätt.

Thomas Gustafsson, Elisabeth Lindham

ARTIKELN HANDLAR OM