Bengt Braun gav klartecken för pensionsförmån

NYHETER

Med sin signatur har Bengt Braun godkänt Lars-Eric Peterssons pensionsförmåner.

Även de ändringar som Petersson anklagats för att ha gjort utan styrelsens vetskap.

Det visar dokument som Aftonbladet tagit del av.

I Otto Rydbecks rapport anklagas Petersson för att på eget inititativ ha skrivit ett tilläggsavtal som ger honom och Ulf Spång 70 miljoner kronor mer i pension än vad styrelsen godkänt.

I ett dokument daterat den 22 maj i år, en månad efter det att Lars-Eric Petersson fick sparken, framgår att Skandias styrelse med Bengt Braun i spetsen kände till de i dag så omdiskuterade villkoren. Ett tidigare pm daterat den 12 maj, skrivet av Lars Bergström, ansvarig för lagar och avtal på Skandia, visar också att de 70 miljonerna i extra pensionspengar var godkända.

Thomas Gustafsson, Elisabeth Lindham Marmorstein

ARTIKELN HANDLAR OM