Petersson granskas – deklarerade inte hela sin jättebonus

NYHETER

Skattemyndigheten tänker granska förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson.

Anledningen är att han inte deklarerat mer än delar av sin totala bonus på minst 214 miljoner kronor.

Ovanpå anklagelser om trolöshet mot huvudman och hotande skadeståndsanspråk, är ytterligare en granskning av Lars-Eric Petersson på väg.

På lokala skattemyndigheten i Stockholm förbereds en genomgång av hans ersättningar.

Stora luckor i redovisningen

– Vi ägnar oss åt omvärldsbevakning. Och Skandia kan man bara inte undgå att se i dagsläget, säger Carina Palm, expert på försäkringsbranschen vid skattemyndigheten.

En genomgång av Lars-Eric Peterssons kända ersättningar visar stora luckor.

Enligt skattemyndighetens register tjänade Petersson drygt 72 miljoner kronor under åren 1997–2002.

Men det är inte hela sanningen. Utöver lönen har Lars-Eric Petersson fått 178 miljoner från Skandias omtalade incitamentsprogram, samt en extra bonus på 36 miljoner kronor.

”Ska tas upp på kontrolluppgift”

Ingendera har ännu redovisats till fullo för skattemyndigheten.

– Bonus är kopplad till tjänst. Om en bonus är tillgänglig, ska den tas upp på kontrolluppgift från arbetsgivaren och deklareras av den enskilde, säger Carina Palm.

En orsak till att hela bonusarna inte syns i Lars-Eric Peterssons deklarationer är att programmet haft en bindningstid på upp till tre år.

Därför föll exempelvis inte bonusen för 2000 ut förrän i slutet av 2002.

Då skulle den, enligt Skandias årsrapport 2000, motsvara en årslön (6 miljoner kronor).

Redovisade 9,8 miljoner kr

Men inte heller det är hela sanningen.

För i verkligheten hade Lars-Eric Petersson rätt till ytterligare 97,1 miljoner kronor i bonus.

Men i stället för att ta ut dem valde han att placera pengarna i syntetiska aktier och i framtida pensionsutbetalningar.

Bara en bråkdel av bonusen togs upp i deklarationen för 2002.

Lars-Eric Petersson redovisade en inkomst på 9,8 miljoner kronor – trots ett bonusutfall på 103,1 miljoner.

Jonas Lindgren

ARTIKELN HANDLAR OM