Tre centraler kan få dirigera alla poliser

Dessutom ska samma telefonnummer gälla i hela landet

NYHETER

Ring 114 00 till polisen!

Redan nästa år är det dit vi ska ringa för att göra en polisanmälan. Oavsett var i landet vi bor.

Detta är en del i rikspolischefen Sten Heckschers efterlysning av den svenska "nationella" polisen.

Ett annat inslag i hans vision: antalet kommunikationscentraler kan minska radikalt från dagens 25 till kanske sex, eller bara tre.

Det händer mycket inom den svenska polisen i dag. Och det sker snabbt. Poliserna ute i landet hänger inte med i svängarna. Polisfacket är kritiskt.

- Ska man nå framgång i förändringsarbetet vill det till att personalen blir delaktig. Nu genomförs saker utan att den kompetens som finns ute i organisationen tas till vara. Det skapar ett utanförskap. Det finns poliser ute i landet som inte ens vet vad konceptet nationell polis innebär, säger Jan Karlsen, ordförande i Svenska Polisförbundet till TT.

Han saknar även ett medborgarperspektiv.

- Det måste lyftas fram. Polisen är till för medborgarna och inte för egen skull. Det har inte gjorts någon konsekvensanalys av vilka effekter dessa förändringar får.

Färre centraler

Någon gång i höst ska det nya nationella numret vara i gång, enligt Ragnar Pålsson, chef för utvecklingssektionen vid Rikspolisstyrelsen (RPS).

- Det ingår i den helhetsvision vi har för att utveckla polisen, öka servicen till allmänheten och frigöra resurser för att få ut fler poliser på fältet, säger han till TT.

Tanken är att den som ringer till polisen ska hamna hos ett så kallat call center där personalen ska ta emot brottsanmälan.

- Kontaktcenterverksamheten kommer att fungera som ett filter framför polisens kommunikationscentraler som då slipper de mindre viktiga händelserna. Vi kan hjälpa via telefon i stället för att skicka ut en patrull, säger Pålsson.

Det handlar om enklare brott som skadegörelse och inbrottsförsök. Mer kvalificerade brott kopplas vidare till polis. Nödsamtalen går naturligtvis som i dag via 112 till larmcentral.

Pålsson är också ordförande i styrgruppen i det nationella projekt där framtiden för polisens kommunikationscentraler utreds. Ett förslag ska vara klart i mitten av februari.

I dag finns minst en sådan central i varje län.

- Med dagens moderna teknik kan vi klara oss med kanske bara tre kommunikationscentraler. Vi har ett av de vassaste kommunikationssystemen i Europa, säger Pålsson.

"Mycket känslor"

Men han poängterar att mycket återstå att utreda. Ute i landet kritiseras tanken eftersom polisers lokalkännedom kan gå förlorad i ett "fjärrmanövrerat" system där centralen bestämmer prioritet på larmen.

- Detta kan kompenseras med att till exempel de yttre befälen får större befogenheter och ansvar, säger Pålsson, väl införstådd med kritiken.

- Inom poliskåren finns mycket känslor inbakat i detta. Att ta bort kommunikationscentralen är som att rycka hjärtat ur kroppen på dem.

Färre centraler som ska styra över landets 21 länspolismyndigheter, där varje myndighet är suverän, innebär att lagändringar måste till om man väljer alternativet att kommunikationscentralen ska styra de operativa enheterna i länen.

- Vi kan behöva ändra polislagen och polisförordningen, säger Pålsson.

Det blir nödvändigt eftersom en myndighetschef i så fall skulle ta över och styra över en annan myndighets resurser.

118 kommunikations- centraler i slutet av 1980-talet

Bertil Åkesson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM