Luften har gått ur

Stockholm har sämsta tillväxten - i Europa

It-bubblan, finanskraschen oh telekomkrisen blev för mycket för Stockholm. Nu går huvudstaden sämre än landsorten - och resten av Europa. Fotomontage: PAUL WALLANDER
NYHETER

Stockholm är en av de långsammast växande regionerna i hela Europa.

- Det är alarmerande att Stockholm nu går något sämre än övriga Sverige, säger Martin Sjöberg.

Allra svagast är Stockholmsregionen när det gäller investeringar och nyanställningar.

Stockholm hamnade i stryk-klass när de europeiska handelskamrarna i går presenterade sin årliga konjunkturundersökning.

Den svenska konjunkturen går sämre än det europeiska genomsnittet och allra sämst går det för Stockholmsregionen. Orsaken är framför allt de dåliga tiderna för telekom-, it- och finansbranscherna.

När det gäller viljan till framtida investeringar har Stockholm halkat ner från 56:e till 86:e plats bland de 120 europeiska regioner som ingår i undersökningen.

Ännu större är raset när det gäller företagens planer på att öka antalet anställda. Stockholmsregionen har halkat ner från 15:e till 75:e plats.

"Sverige stannar"

- Stockholmsregionen brukar vara en tillväxtmotor i Sverige. Nu är det tvärtom. När Stockholm inte förmår dra hela landet står Sverige still och stampar på stället, säger Martin Sjöberg, ansvarig för den svenska delen av undersökningen och anställd på Stockholms Handelskammare.

- När Europa nu vänder uppåt är det en negativ överraskning att Sverige inte följer med, enligt Sjöberg.

Stockholms Handelskammare vill nu se en mer företagsvänlig politik, med minskat skattetryck och förenklade regler för små och medelstora företag.

- Det krävs krafttag från politiskt håll, säger Martin Sjöberg.

Även när det gäller omsättning och inhemsk försäljning sjunker Sverige mer än snittet i övriga europeiska länder.

Tror på exporten

Däremot har de svenska företagen större tilltro till att det blir ökad export nästa år. Stockholm har klättrat flera placeringar när det gäller exportförväntningarna jämfört med övriga europeiska regioner.

Men vi är långt från läget i Spanien och särskilt Madrid, som är en av de snabbast växande regionerna.

Över 100 000 företag i 26 EU- och EU-kandidatländer deltog i undersökningen.

I Sverige ingick 1 809 företag, varav 237 i Stockholmsområdet.

Joachim Kerpner