De skyldiga kan känna sig säkra

Sanningen om Skandias rekordbonusar blir aldrig känd

NYHETER

Vi kommer aldrig att få veta om Skandias förre vd Lars-Eric Petersson beviljade sig själv rekordbonusen på 178 miljoner.

Ord kommer att stå mot ord för all framtid.

Så här ligger det till. Enligt advokat Otto Rydbecks och revisor Göran Tidströms utredning avskaffade Skandias nu avskedade vd Lars-Eric Petersson själv taket i belöningsprogrammet Sharetracker 1997.

Det ledde till att han tre år senare kunde kvittera ut 178 miljoner i ersättning utöver lön. Kollegan Ulf Spång, finanschef, fick nöja sig med 115 miljoner.

Petersson och Spång hävdar att det inte alls gick till på det viset. De påstår att taket avskaffades med godkännande av Sven Söderberg, då styrelseordförande, och Bengt Braun, vice ordförande. I efterhand välsignade hela styrelsen beslutet.

Med stor sannolikhet kommer vi aldrig att få veta vilken version som är rätt. Skälen är följande:

Överåklagare Christer van der Kwast koncentrerar sig i sin förundersökning på det andra belöningsprogrammet, Wealthbuilder. Där fick 42 personer dela på 902 miljoner. Till dem hör varken Petersson eller Spång.

Tog över ansvaret

Orsakerna har överåklagaren inte gått in på. Men enligt juridisk expertis beror det delvis på att beslutet att ta bort taket i Sharetracker till sist togs av hela styrelsen. Därmed tog den över ansvaret för beslutet.

En annan viktig förklaring är att man 1997 inte hade en aning om att börsen i allmänhet, och Skandiaaktien i synnerhet, skulle gå upp som en raket de följande åren. Det gör det svårt att i en rättegång bevisa vårdslöshet.

Frågan kommer inte heller att behandlas i en skadeståndsprocess eftersom det är preskriberat. Styrelse och vd går fria, beslutet är för gammalt.

Sven Söderberg är sjuk och Bengt Braun vill inte säga någonting.

Trots att Braun är chef för Sveriges största tidningsföretag och ordförande i branschföreningen Tidningsutgivarna har han meddelat att hans läppar från och med nu är förseglade. Han påstår sig ta hänsyn till den juridiska processen trots att den ju inte ser ut att handla om Sharetracker överhuvudtaget.

Skyfflas över

Otto Rydbecks och Göran Tidströms utredning har framställts som ungefär lika opartisk som statens offentliga utredningar. Det är fel.

Den är tillsatt av Skandia, betald av Skandia och ska enligt instruktionerna ha "ett aktieägarperspektiv". Den tar kort sagt hänsyn till försäkringsbolaget Skandias bästa.

Det betyder att det är bättre om ansvaret för felaktiga beslut kan skyfflas över på dem som lämnat företaget, exempelvis Petersson och Spång.

Från 1997 års koncernledning återstår två personer: tillträdande vd:n Hans-Erik Andersson och chefsjuristen Jan-Mikael Bexhed. I styrelsen finns, sedan Bengt Braun hoppade av i måndags, bara professorn Boel Flodgren kvar.

Tidigare artiklar

Lena Mellin