Kubasvensken kan få nytt besök före jul

NYHETER

USA tillåter ett nytt besök före jul hos den svensk som sitter fången i Guantanamolägret på Kuba.

- Vårt intresse är att säkerställa att han vet vad vi vet, säger utrikesminister Laila Freivalds.

De som kommer att besöka honom, exakt datum vill utrikesministern inte berätta, är samma tjänstemän som varit där vid tre tidigare tillfällen.

Freivalds säger att den svenska regeringen inte är säker på att den unge svensken vet att amerikanerna ser det som ett problem att han inte svarar på frågor på ett sätt som ''tillfredsställer'' dem.

Svarar inte på frågor

- Amerikanarna pekar på att problemet med honom är att han inte svarar på frågor på det sätt man förväntar sig. Det måste han få veta, så att han själv kan avgöra hur han ska agera, säger Laila Freivalds.

På frågan om det är riktigt att det är den svenska regeringens företrädare som ska tala om läget för honom, svarar Freivalds:

- Vad som är riktigt i det här fallet kan vi diskutera på flera plan. Men vårt intresse när vi får till stånd ett besök är att försäkra oss om att han vet vad vi vet.

TT: Tycker regeringen att han måste svara på frågor?

- Jag har ingen uppfattning om det.

Den unge svensken har, tillsammans med flera hundra andra så kallade ''illegala kombattanter'' suttit inspärrade på den amerikanska militärbasen Guantanamo i snart två år. De tillfångatogs alla i samband med Afghanistankriget, men har ännu inte fått veta vad de anklagas för och inte ställts inför någon domstol.

Den svenska regeringen hävdar, liksom många andra länder med medborgare i lägret, att USA bryter mot folkrätten. Men den svenska regeringen menar att den inte har så stora möjligheter att sätta press på USA.

Lars Larsson/TT