Dollarraset slår hårt mot svensk industri

SKF har gjort valutaförluster på 900 miljoner

NYHETER

Dollarn fortsatte rasa under fredagens valutahandel till följd av dyster sysselsättningsstatistik från USA.

En rad svenska företag får därmed se sina intäkter från USA-exporten krympa. Däribland kullagerkoncernen SKF som räknar med en negativ valutaeffekt på 140 miljoner kronor bara under fjärde kvartalet.

Vid 20-tiden svensk tid hade dollarn rasat till 7:36 kronor, den lägsta noteringen sedan 10 februari 1997. Mot euron noterades den lägsta kursen någonsin, 1:216 dollar per euro.

Dollarraset sedan årsskiftet på 15,5 procent mot kronan beräknas dra ned SKF:s resultat före skatt för 2003 med 1,04 miljarder kronor. Under årets första nio månader uppgick SKF:s valutaförlust till 900 miljoner kronor.

- Man får se på prissättningen om man kan göra något för att anpassa sig till den nya situationen, säger SKF:s talesman Lars G Malmer till TT.

Gissel för pappersjätte

SKF, vars försäljning uppgick till 42 miljarder kronor i fjol, exporterar 27 procent av sina produkter till USA.

För pappers- och kartongjätten Stora Enso, med 18 procent av tillverkningen i USA, är den svagare dollarn också ett gissel.

- Det har varit ganska stora flöden (av produkter) från Europa till USA under den sista tiden, säger Ulla Paajanen-Sainio, vice vd på Stora Ensos IR-avdelning, till TT.

Stora Enso använder sig av så kallad hedgning mot valutaförändringar där mellan 25 och 75 procent av kassaflödet säkras tolv månader framåt. Under årets tredje kvartal påverkades kassaflödet positivt med 23 miljoner euro till följd av detta. Denna positiva effekt väntas avta framöver.

Verkstadskoncernen Sandvik, med 25 procent av försäljningen i Nordamerika, har liksom Stora Enso delvis säkrat sig mot rörelser i dollarkursen genom att förlägga delar av produktionen till USA. Men enligt Jan Lissåker, Sandviks chef för investerarrelationer, kommer omkring 30 procent av det som säljs i Nordamerika från europeiska anläggningar.

Kortare valutaförändringar bemöter Sandvik med hedgning.

- Men en dollarförsvagning under en längre period innebär att vi får negativa valutaeffekter, som vi haft under det här året, säger Lissåker till TT.

SSAB gynnas

Stålkoncernen SSAB gynnas i princip av en svag dollar, trots att omkring fem procent av försäljningen går till Nordamerika. SSAB gynnas då kol och malm, som köps in till produktionen, prissätts just i dollar enligt SSAB:s informationsdirektör Ivar Ahlberg.

- Utflödet av dollar är mycket större än inflödet. Det betyder att vi i princip är betjänta av en svag dollar, säger Ahlberg till TT.

Desto viktigare för SSAB är att euron är stark. 46 procent av SSAB:s försäljning i fjol gick till EU-länder exklusive Sverige, där 35 procent av försäljningen ägde rum.

Den utdragna försämringen av dollarkursen under året beror främst på minskat kapitalinflöde till USA till följd av ökad oro för landets stora underskott i handelsbalansen och statsbudgeten.

Joakim Goksör/TT