Herrelöst lastfartyg driver i Östersjön

Besättningen räddades av svenska helikoptrar

NYHETER

KARLSKRONA

Ett timmerlastat fartyg med slagsida och brand i maskin driver sedan lördagseftermiddagen herrelöst omkring söder om Öland sedan besättningen evakuerats med svenska räddningshelikoptrar.

  Även delar av lasten, sågade trävaror i buntar, driver söderut i närheten av haveristen. Navigationsvarning har utfärdats till övrig sjöfart. Själva fartyget syns på radar men för att upptäcka virkesbuntarna behövs utkik.

  Det drivande fartyget heter Mermaid, har tyska ägare men är registrerat på Malta. Det är 80 meter långt och har en dödvikt på 2 200 ton. Det var på lördagskvällen oklart vart hon var på väg.

  När fartygschefen larmade Sjöräddningscentralen i Göteborg klockan 13.06 befann sig Mermaid cirka tio sjömil söder om Ölands södra udde och 20 sjömil utanför Blekinges kust. Väderförhållandena efter nattens storm var då alltjämt svåra, vinden cirka 20 meter i sekunden och vågarna mellan fyra och fem meter höga.

Dumpade last

  Förutom branden i maskinrummet hade däckslasten på 200 ton förskjutits så att det manöverodugliga lastfartyget fått slagsida. Efter att ha vräkt delar av lasten överbord lyckades besättningen räta upp fartyget någorlunda.

  Sjöräddningen dirigerade en helikoptrar från Gotland och en från Ronneby till haveriplatsen där fyra av de sex besättningsmännen vinschades upp från fartyget.

  Kaptenen och maskinchefen stannade kvar i hopp om att få elden under kontroll. Men efter ett par timmar gav de upp och lät sig evakueras med hjälp av en kvarvarande helikopter.

  Samtliga sex besättningsmän, bestående av ryssar och ungrare, fördes till hotell i Karlskrona. De kommer senare att höras av polisen i Kalmar.

  Den internationella räddningsstyrkan Rits i Karlskrona var hela tiden beredd att bege sig ut till fartyget. Men eftersom det inte handlade om direkt livräddning skulle rederiet i så fall ha fått betala för insatsen.

  Vid 18-tiden, när mörkret lagt sig, svepte ett av Kustbevakningens spaningsplan utrustat med värmekamera över fartyget. Detta hade då åter fått kraftig slagsida och resten av däckslasten höll på att slita sig.

Bogserare på väg

  Elden i maskinrummet i aktern utvecklade fortfarande stark hetta men det fanns inga tecken på att branden hade spridit sig. Tvärtom var rökutvecklingen liten.

  En bogserbåt från Malmö och en från Svendborg på Fyn satte på kvällen fart mot haveristen för att försöka bogsera det till hamn. Den svenska bogseraren väntades nå vid middagstid på söndagen, den danska något senare.

  Kustbevakningsbåten KBV 201 från Karlskrona skulle lägga ut vid 22-tiden och väntades nå haveristen vid tvåtiden på söndagsmorgonen. Uppgiften var att bevaka det tysk-maltesiska fartyget.

  Vinden mojnade under lördagskvällen men vädret beskrevs fortfarande som besvärligt. Fartyget drev då sydvästvart med ett par knops fart. Vid 22-tiden låg det i höjd med Ölands södra grund.

Lennart Hansson/TT , Thomas Hamberg/TT