Explosionsrisk efter trafikolycka

Lastbil med gastuber körde i diket – två hus evakuerade

NYHETER

En lastbil med släpet fullt av gasflaskor har kört i diket och vält utanför Ballingslöv i Skåne.

Polisen har evakuerat alla bostäder i närheten.

Olycksplatsen har spärrats av i en radie 300 meter från gasbilen.

Olyckan inträffade klockan 15.34 i eftermiddags. Då körde lastbilen i diket på riksväg 23 strax utanför Ballingslöv och voltade.

Väg 23 är nu helt avstängd vid olycksplatsen.

- Vi har fryst läget nu med avspärrningar, säger länsvakthavande Hans Nilsson vid polisen i Skåne till aftonbladet.se.

- Det här bedöms som en farligt-gods-olycka. Säkerhetszonen är 300 meter och det finns fastigheter inom området som håller på att evakueras.

Polisen skickade direkt fem patruller till platsen. Även räddningstjänsten var snabbt på plats och inspekterade lasten, som består av flaskor med explosiv acetylengas, syrgas och även andra typer av gaser.

- Vi vet att en eller flera flaskor läcker, säger Anders Pålsson, informationsansvarig vid räddningstjänsten.

- Det kritiska är om flaskan sprängs. Vi är inte oroliga för gasen i sig, men eftersom gasflaskorna varit utsatta för mekanisk åverkan kan det uppstå ett sönderfall av flaskorna.

Södernfallet leder till höjd temperatur och så småningom exploderar flaskan.

Ett tiotal boende på lantgårdar i närheten evakuerades omedelbart.

- Just nu är bedömningen att vi avvaktar. Bilen kan ligga där den ligger och beslutet just nu är att låta lasten vara i 24 timmar, säger Anders Pålsson.

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM