Uranhantering anmäls till åklagare

”Jag har aldrig sett liknande brister förut”

NYHETER

SKÖVDE

Skövdeföretaget Ranstad Mineral, som återvinner uran ur radioaktivt avfall, anmäls till åklagare för bristande säkerhet i hanteringen.

– Jag har aldrig sett liknande brister förut. Kvalitetsarbetet har brustit ordentligt, säger Carl-Magnus Larsson, avdelningschef på Statens strålskyddsinstitut (SSI), till TT.

SSI överlämnar i veckan ärendet till åklagare för bedömning om företaget brutit mot strålskyddslagen. Det bygger på tre inspektioner på Ranstad Mineral under hösten.

Företaget har enligt SSI brustit i säkerheten vad gäller inventering, registrering och uppmärkning av atomavfall. Kärnavfall förvaras på flera platser utanför anläggningen. SSI hittade också omärkt avfall i en lokal som även används av andra företag.

Ett ton uran

– Vid en inspektion kunde de heller inte redogöra för var 49 fat avfall fanns någonstans. Tack och lov hittades de igen, säger Carl-Magnus Larsson.

Ranstad Mineral utvinner årligen cirka ett ton uran ur lågstrålande atomsopor från Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Larsson understryker att ingen människa utsatts för förhöjd strålning på grund av bristerna. Men risken är större när avfall står omärkt där människor rör sig.

– Vi anmäler till åklagaren utifrån de allmänna skyddsreglerna, att man måste bedriva verksamheten på ett sätt så att ingen människa riskerar att ta skada, säger Larsson.

SSI har nu utfärdat ett föreläggande. Företaget måste senast den 22 december ha åtgärdat bristerna. Under tiden får Ranstad Mineral inte deponera något avfall.

Bengt Lilljha, ägare av företaget, medger ”en del administrativa misstag”. Han har inte känt till att SSI måste friklassa avfallet innan det får lämna anläggningen, uppger han.

Avstyrkt

– Det är inte lätt för ett litet företag med sex anställda att följa samma föreskrifter som de stora kärnkraftverken har hela staber av folk till att sköta, säger Lilljha till TT.

Carl-Magnus Larsson säger att SSI till Statens kärnkraftsinspektion avstyrkt fortsatt drift vid Ranstad Mineral efter att det nuvarande tillståndet löper ut vid årsskiftet.

Men Bengt Lilljha vill inte ge upp.

– Jag hoppas vi kan komma överens med SSI när vi har åtgärdat det här, säger han.

Tomas Bengtsson