Trafikljus i marken ska minska olyckorna

Premiär i Bromma för nya lamporna

1 av 3
Illustration: PATRIK LINDVALL
NYHETER

Trafikljus i vägbanan ska minska olyckorna.

Drottningholmsvägen i Stockholm blir först i Sverige med lysande vägmarkering som varnar både bilister - och fotgängare.

Säkerheten på övergångsställena längs Drottningholmsvägen har länge varit ett problem. Trafiken är tät med över tusen fordon i timmen mot Brommaplan, och cirka 400 mot Drottningholm i rusningstider.

Många barn passerar

Många barn passerar gatan på väg till skolan, samtidigt som många bilister kör betydligt fortare än tillåtna 50 km i timmen. Alla förare respekterar heller inte signalregleringen, utan kör mot rött.

I går beslutade gatu- och fastighetsnämnden att på prov installera de nya väglamporna i korsningen Drottningholmsvägen-Åkeshovsvägen.

Vägmarkeringen fräses ner i körbanan tvärs över körfälten och tänds samtidigt som rödljusen, annars är de släckta. På samma sätt sätts lampor dit för fotgängarna som lyser när biltrafiken har grönt.

Totalt handlar det om tjugo vägljus vid två övergångsställen: tolv för att stoppa bilarna - tre i varje körfält - och åtta stycken på övergångsställena.

Lamporna sticker upp 3-4 mm över vägbanan för att synas bättre. Ljuset är starkast på långt avstånd.

Börjar omedelbart

Efter gatu- och fastighetsnämndens klartecken börjar arbetet omedelbart med att få vägbelysningen på plats. Kostnaden för försöket beräknas till cirka 95 000 kronor.

Efter ett år sker utvärdering och om det faller väl ut kommer fler platser i stan att få lysande vägmarkering.

Sven-Anders Eriksson