Ny mutskandal i försvaret

Anställda vid försvaret pekas ut i anmälan

NYHETER

Flera anställda vid försvarsledningen och Försvarets materielverk, FMV, anklagas för att ha tagit emot mutor från ett litet svenskt it-företag.

I gengäld ska de ha gjort beställningar av företaget för mångmiljonbelopp.

Det är anställda vid it-företaget som anmält de misstänkta mutbrotten till ledningen för FMV och försvarets krigsförbandsledning.

Företaget har starka band till försvaret: huvuddelen av intäkterna och hälften av personalen kommer från försvarsmakten.

Enligt anmälan ska fem anställda vid FMV tagit emot mutor i form av kontanter, resor och lyxmiddagar.

Tjänsterna utfördes inte

I gengäld har försvarspersonalen gjort beställningar från företaget för mångmiljonbelopp. En del av de beställda tjänsterna har emellertid inte ens utförts, enligt anmälan.

– Vi tar anmälan på stort allvar, säger FMV:s informationschef Kurt Svensson till SvD.

Försvarets materielverk, FMV, ska ha gjort beställningar på 10-20 miljoner kronor per år, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi granskar företaget, om man säger sså, säger Kurt Svensson till SvD.

Enligt anmälan har även en major anställd vid Försvarshögkvarteret ha gjort beställningar av företaget för sammanlagt sex miljoner kronor. För besväret ska han ha fått 200 000 kronor; pengar som betalades till majorens eget aktiebolag.

– Om det är en muta så är det en polisiär fråga, säger Stefan Ryding-Berg, chefsjurist vid Försvarsmakten.

Tidigare artiklar

Fredrik Rundkvist